Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học” (17/08/2017)

Ngày 9/8/2017, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, buổi sinh hoạt khoa học của Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã diễn ra với chủ đề “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học”. Diễn giả là TS. Bùi Tiến Đạt, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đông đảo các nhà khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật và các viện nghiên cứu khác thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tham gia buổi sinh hoạt này.

Liên kết Web