Việt Nam không ngừng nỗ lực thực thi các mục tiêu phát triển bền vững (22/04/2016)

Ngày 21/4/2016, một ngày trước khi diễn ra lễ ký kết hiệp định Paris về biến đổi khí hậu tại trụ sở của Liên hợp quốc tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp và trao đổi kinh nghiệm về đổi mới với Cu Ba (27/02/2016)

Ngày 25/02/2016, tại 27 Trần Xuân Soạn, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng, TS. Phạm Thị Thúy Nga – Phó Viện trưởng và các nhà khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp bà Liurka Rodriguez Barrios, Phó Đại sứ Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam và TS. Ruvislei Gonzalez Saez, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao Cu Ba. Mục đích của buổi gặp là trao đổi kinh nghiệm về quá trình đổi mới của Việt Nam.

Liên kết Web