Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (22/07/2016)

Nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện, vận dụng đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống, sáng ngày 20/7/2016, tại 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tọa đàm “Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015” (30/06/2016)

Sau hơn 10 năm triển khai thi hành, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 đã không còn phù hợp do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi. Ngày 27/11/2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10. Tọa đàm “Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015” do phòng Pháp luật Hình sự phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức ngày 28/6/2016 tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật.

PGS.TS. Nguyễn Như Phát đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (16/07/2016)

Sáng ngày 15/7/2016, tại trụ sở 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Nguyễn Như Phát, nghiên cứu viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật.

Liên kết Web