Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam hiện nay” (09/04/2014)

Chiều ngày 31/3/2014, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam hiện nay”. Đây là hoạt động khoa học thuộc Đề tài cấp Bộ “Đánh giá thực trạng vi phạm quyền con người trong lĩnh vực lao động và định hướng hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam hiện nay”. TS. Phạm Thị Thúy Nga là Chủ nhiệm Đề tài.

Đối thoại năm 2014 giữa Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (31/03/2014)

Chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014), thực hiện Chương trình công tác Đoàn năm 2014 và được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 26/3/2014, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đoàn Viện) tổ chức buổi Đối thoại năm 2014 với chủ đề “Đào tạo chuyên gia”.

Liên kết Web