•  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
 • PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
  Điện thoại cơ quan: 024.39784637
  Điện thoại di động:
  Fax: 024.39713136
  Thư điện tử: nguyen.vies@gmail.com
 •  

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.

Lí lịch Khoa học:

Lí lịch khoa học PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (01/10/2017)

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.