•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- ThS. Lê Phương Hoa - Phó Trưởng phòng

- ThS. Nghiêm Thu Hồng

Các tin cùng chuyên mục: