Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc

Ngày 10/5/2017, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn đến từ Đại học Quảng Tây, Trung Quốc.
Văn bản pháp luật mới
Album ảnh
Liên kết Web