Giới thiệu chung

VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT – NỬA THẾ KỶ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

21/07/2017

Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập năm 1967, tiền thân là Viện Luật học.

Viện Nhà nước và Pháp luật vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng 

Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác,

dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016

 

Trong cơ cấu của Viện có Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 14 Phòng nghiên cứu, Phòng phục vụ nghiên cứu, Trung tâm tư vấn pháp luật. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật không chỉ là cơ quan ngôn luận của Viện Nhà nước và Pháp luật mà còn là diễn đàn khoa học của những người nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Hiện nay Viện Nhà nước và Pháp luật có 58 công chức, viên chức, người lao động, trong đó lực lượng nghiên cứu chiếm 74,13% nhân sự của Viện. Viện có 05 Phó giáo sư, 12 Tiến sĩ (ngoài các Phó Giáo sư), 26 Thạc sĩ.

 

Sau năm thập niên xây dựng và phát triển, Viện đã nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, cương lĩnh, chiến lược, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Viện đã cùng các cơ sở nghiên cứu và đào tạo khác xây dựng và phổ biến tri thức khoa học về nhà nước và pháp luật; tư vấn chính sách; tham gia đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết các vấn đề pháp lý cấp bách của đất nước. Đến nay, Viện Nhà nước và Pháp luật đã thực hiện hàng trăm đề tài khoa học các cấp; đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Hiến pháp (năm 1980, năm 1992, năm 2001, năm 2013) và hàng trăm dự thảo văn bản pháp luật. Viện đã đóng góp ý kiến nhiều dự thảo văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, viết hàng chục bản kiến nghị gửi các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Cán bộ của Viện đã công bố hàng nghìn bài tạp chí, bài hội thảo khoa học, hàng trăm cuốn sách, chương sách; đào tạo hàng trăm tiến sỹ và thạc sỹ luật học. Nhiều người được Viện Nhà nước và Pháp luật đào tạo đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, một số Bộ, trường đại học, viện nghiên cứu và chính quyền địa phương.

 

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Nhà nước và Pháp luật đã và đang khẳng định vị thế của một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học hàn lâm hàng đầu của Việt Nam về nhà nước và pháp luật. Nhờ những thành tích đã đạt được, Viện Nhà nước và Pháp luật vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhất (năm 2008). Tạp chí Nhà nước và Pháp luật được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (năm 2012).  

 

Trong những tháng này, Viện Nhà nước và Pháp luật đang tích cực thi đua chào mừng 50 năm ngày thành lập Viện. Nhân dịp này, Viện Nhà nước và Pháp luật xin bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kỳ, các tổ chức, cơ quan, cá nhân, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện qua các thế hệ đã tham gia đóng góp vào thành công của Viện. Viện Nhà nước và Pháp luật rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác, hỗ trợ về mọi mặt của các quý vị, không chỉ cho hoạt động kỷ niệm ngày thành lập mà cho cả quá trình phát triển sắp tới của Viện.  

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web