VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT – NỬA THẾ KỶ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (21/07/2017)

Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập năm 1967, tiền thân là Viện Luật học.

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật (09/03/2012)

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật bổ nhiệm sau khi có sự thỏa thuận của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Kết quả nghiên cứu, đào tạo và định hướng chính hiện nay của Viện Nhà nước và Pháp luật (25/10/2010)

Năm 1967, Viện Nhà nước và Pháp luật được chính thức thành lập với tên gọi là Viện Luật học mà tiền thân là Tổ Luật thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước, thành lập năm 1959. Từ đó đến nay, Viện Nhà nước và Pháp luật đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khoa học về Nhà nước và pháp luật cũng như của thực tiễn xây dựng và phát triển Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

Album ảnh
Liên kết Web