Chi tiết câu hỏi

Xúc phạm quốc kỳ, quốc huy

 Quốc kỳ không treo lên mà buộc dưới cột hết ngày này qua ngày khác có phải là hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy như Điều 276 Bộ luật Hình sự quy định hay không?


 

Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Dũng Ngày: 04/12/2012


Câu trả lời:

 •  Quốc kỳ, Quốc huy là những biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc. Hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy là nhưng hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tôn nghiêm, thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.

  Chính vì vậy Điều 276 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định về Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy như sau:

  Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

  Theo đó, hành vi khách quan của tội xâm phạm quốc kỳ, quốc huy là hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, nó được thể hiện bằng một số hành vi cụ thể như sau: Hành vi đốt, xé, bôi bẩn, vẽ bậy lên quốc kỳ, quốc huy, đập phá quốc huy, sử dụng quốc kỳ, quốc huy để làm những việc mang tính xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.

  Như vậy, hành vi không treo quốc kỳ lên mà buộc dưới cột hết ngày này qua ngày khác mà không mang tính xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, dân tộc thì không phải là hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy theo quy định của Bộ luật Hình sự.

  Gửi bởi: Đặng Quang Ngọc Ngày: 12/12/2012