Chi tiết câu hỏi

Quyền đòi lại tài sản từ tài sản theo hình thức sở hữu chung

 Tháng 7/2011 tôi có góp vốn 30 triệu đồng cho một người để mở quán cơm. Tháng 10/2011 tôi muốn rút vốn và không đòi hỏi bất cứ khoản lãi nào từ hoạt động của quán cơm. Đến nay là tháng 9/2012 tôi vẫn chưa nhận được tiền, tôi có một tin nhắn từ anh ấy có nhắc đến là sẽ trả số tiền này. Có một số người cũng là người góp vốn chung để mở quán cơm này làm chứng cho tôi. Vậy tôi có thể đòi lại tiền vốn của mình không?

Gửi bởi: Bích Ngọc Ngày: 12/12/2012


Câu trả lời:

  • Hiện chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này.