Đào tạo

NCS. Nguyễn Thu Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Các biện pháp phòng vệ thương mại theo hiệp định thương mại tự do”

03/05/2017

Ngày 26/4/2017, NCS. Nguyễn Thu Hương – nghiên cứu viên phòng Pháp luật Quốc tế, Viện Nhà nước và Pháp luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Các biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định thương mại tự do”; chuyên ngành Luật kinh tế; mã số 62.38.01.07 tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn khoa học là TS. Lê Mai Thanh và TS. Phạm Thị Thúy Nga.

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: PGS.TS. Trần Đình Hảo (Chủ tịch), GS.TS. Nguyễn Thị Mơ (Phản biện 1), TS. Phạm Sỹ Chung (Phản biện 2), TS. Đinh Thị Mỹ Loan (Phản biện 3), PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy (Thành viên), PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa (Thành viên) và TS. Hồ Ngọc Hiển (Thư ký).

 

Mục đích nghiên cứu

Luận án nhằm hoàn thiện pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại (CBPPVTM) cũng như nâng cao khả năng áp dụng hiệu quả CBPPVTM tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của các hiệp định thương mại tự do (FTA).

 

Những điểm mới của luận án

Về mặt lý luận, luận án có những đóng góp mới sau:

 

Thứ nhất, luận án đã làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến CBPPVTM theo FTA.

 

Thứ hai, luận án đã phân tích, đánh giá kết quả nội luật hóa các quy định về CBPPVTM theo FTA; thực tiễn áp dụng pháp luật về CBPPVTM của Việt Nam trong thời gian qua; chỉ ra những bất cập trong pháp luật và năng lực hạn chế của cơ chế áp dụng các biện pháp này tại Việt Nam.

 

Thứ ba, trên cơ sở phân tích, đánh giá trên, luận án đưa ra kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật của Việt Nam để đảm bảo phù hợp với quy định theo FTA về CBPPVTM, tránh đương đầu với rủi ro khi áp dụng, cũng như tăng cường năng lực áp dụng pháp luật về CBPPVTM nhằm bảo vệ thị trường nội địa trong bối cảnh Việt Nam đã/sẽ là thành viên của các FTA.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần củng cố lý luận về CBPPVTM nói chung cũng như CBPPVTM trong FTA nói riêng.

 

Những kết luận trong luận án có thể góp phần vào việc nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện pháp luật về CBPPVTM trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của FTA.

 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về CBPPVTM tại Việt Nam. 

 

Kết cấu luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án được kết cấu gồm 04 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết nghiên cứu

Chương 2: Một số vấn đề lý luận về các biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định thương mại tự do

Chương 3: Thực trạng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam

Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường năng lực áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam

 

Luận án đã được Hội đồng thông qua với 7/7 phiếu tán thành.

 

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ:

 

NCS. Nguyễn Thu Hương

 

Hội đồng chấm luận án chụp ảnh kỷ niệm với tân tiến sĩ

 

PGS.TS. Trần Đình Hảo, Chủ tịch Hội đồng chấm luận án tặng hoa

chúc mừng tân tiến sĩ

 

Hai hướng dẫn viên, TS. Phạm Thị Thúy Nga (bìa trái) và TS. Lê Mai Thanh 

tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ

 

Tập thể cán bộ Viện Nhà nước và Pháp luật chúc mừng tân tiến sĩ

(Ảnh: Linh Giang)

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web