Đào tạo

NCS. Đinh Thế Hưng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam”

06/06/2017

Ngày 3/6/2017, NCS. Đinh Thế Hưng – nghiên cứu viên Phòng Pháp luật Hình sự, Viện Nhà nước và Pháp luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam”; chuyên ngành Luật Hình sự - Tố tụng hình sự; mã số 62.38.01.04 tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn khoa học là GS.TS. Võ Khánh Vinh.

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: PGS.TS. Hồ Sĩ Sơn (Chủ tịch), GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa (Phản biện 1), PGS.TS. Trần Đình Nhã (Phản biện 2), PGS.TS. Trần Văn Luyện (Phản biện 3), PGS.TS. Trần Văn Độ (Ủy viên), PGS.TS. Trương Quang Vinh (Ủy viên) và TS. Đinh Thị Mai (Thư ký).

 

Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về lý luận và thực tiễn, luận án khẳng định vị trí, vai trò của nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong tố tụng hình sự (TTHS) Việt Nam. Từ đó, đưa ra kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật TTHS cũng như thực tiễn nhằm đảm bảo thực hiện nguyên tắc xác định sự thật của vụ án.

 

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống pháp luật TTHS Việt Nam và một số nước trên thế giới về xác định sự thật của vụ án, các quan điểm khoa học về nguyên tắc TTHS nói chung và nguyên tắc xác định sự thật của vụ án nói riêng, hoạt động thực tiễn của hệ thống các chủ thể thực hiện hoạt động TTHS ở Việt Nam.

 

Các kết quả chính của luận án

-  Đưa ra cơ sở lý luận của nguyên tắc xác định sự thật của vụ án bằng việc làm rõ các khái niệm quan trọng như: sự thật của vụ án, mối quan hệ của nó với vấn đề chân lý trong TTHS. Quy luật của quá trình xác định sự thật của vụ án và các yếu tố tác động đến nó.

-  Phân tích làm rõ về mặt khoa học các nội dung của nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, trên cơ sở đó chỉ ra ý nghĩa, tầm quan trọng của nguyên tắc này trong TTHS Việt Nam.

-  Tìm ra mối quan hệ của nguyên tắc xác định sự thật của vụ án với tư cách là một nguyên tắc cơ bản, trụ cột của TTHS với các nguyên tắc khác trong TTHS Việt Nam.

-  Phân tích sự thể hiện của nguyên tắc này trong TTHS Việt Nam trên cơ sở đó đưa ra các đánh giá mức độ thể hiện cũng như làm rõ những nguyên nhân của các hạn chế trong việc thể hiện nguyên tắc này trong TTHS Việt Nam trong các giai đoạn trên cả ba phương diện: lập pháp, nhận thức và thực tiễn áp dụng.

-  Chỉ ra nhu cầu hoàn thiện nguyên tắc này cũng như sự thể hiện của nó trong TTHS Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp về lý luận, lập pháp cũng như thực tiễn.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Về mặt khoa học, luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về nguyên tắc xác định sự thật của vụ án . Những thông tin, kết luận, kiến nghị và đề xuất mà luận án nêu ra đều có cơ sở và giá trị thực tiễn cao. Luận án sẽ đóng góp và làm giàu các khái niệm của lý luận khoa học luật tố tụng hình sự về các nguyên tắc của TTHS Việt Nam.

 

Về mặt lập pháp, luận án đóng góp nhằm hoàn thiện nội dung của nguyên tắc này và các chế định, quy định cụ thể của pháp luật TTHS Việt Nam

 

Về mặt thực tiễn, bằng việc chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong việc tuân thủ nguyên tắc này và nguyên nhân của nó, luận án góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nhằm đảm bảo mục đích của TTHS Việt Nam: không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, bảo vệ công lý, quyền con người trong TTHS.

 

Kết cấu luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Chương 2: Những vấn đề lý luận về nguyên tắc xác định sự thật của vụ án

Chương 3: Sự thể hiện của nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong TTHS Việt Nam

Chương 4: Quan điểm, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong TTHS Việt Nam

 

Luận án đã được Hội đồng thông qua với 7/7 phiếu tán thành.

 

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ:

 

NCS. Đinh Thế Hưng

 

Hội đồng chấm luận án chụp ảnh kỷ niệm với tân tiến sĩ

 

PGS.TS. Hồ Sĩ Sơn, Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ

 

Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ

 

 

Tập thể cán bộ Viện Nhà nước và Pháp luật chúc mừng tân tiến sĩ

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web