Tin tức hoạt động khoa học

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 (24/11/2017)

Trong các ngày 21 và 22/11/2017, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2017.

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay” (19/09/2017)

Sáng ngày 31/08/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, các thành viên Đề tài cơ sở “Quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Đề tài do TS. Phan Thanh Hà, phòng Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm.

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015” (26/08/2017)

Ngày 21/8/2017, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở “Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015” do TS. Đinh Thế Hưng là chủ nhiệm đã tổ chức buổi tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu.

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” (22/08/2017)

Ngày 16/8/2017, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm của Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Hoàng Kim Khuyên, phòng Pháp luật Lao động và An sinh xã hội, là chủ nhiệm. Các thành viên của Đề tài là ThS. Phạm Thị Hương Giang và NCV. Đinh Đức Thiện.

Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học” (17/08/2017)

Ngày 9/8/2017, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, buổi sinh hoạt khoa học của Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã diễn ra với chủ đề “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học”. Diễn giả là TS. Bùi Tiến Đạt, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đông đảo các nhà khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật và các viện nghiên cứu khác thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tham gia buổi sinh hoạt này.

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bảo vệ môi trường nước theo lưu vực sông ở Việt Nam hiện nay” (16/08/2017)

Ngày 31/7/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga là chủ nhiệm có chủ đề “Bảo vệ môi trường nước theo lưu vực sông ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Thành viên còn lại của Đề tài là TS. Bùi Đức Hiển.

Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Những điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012” (11/07/2017)

Ngày 5/7/2017, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Những điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012”. Báo cáo viên là ThS. Hoàng Kim Khuyên, nghiên cứu viên Phòng Pháp luật Lao động và An sinh xã hội. Đông đảo cán bộ nghiên cứu và các đồng chí đoàn viên đã tham gia vào buổi sinh hoạt này.

Tọa đàm Đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay” (23/06/2017)

Ngày 19/6/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật đã diễn ra Tọa đàm khoa học của Đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Thúy Nga là chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì. Tham gia buổi tọa đàm có các thành viên đề tài và các nhà khoa học trong Viện.

Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Một số bất cập trong pháp luật về đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay” (09/06/2017)

Ngày 6/6/2017, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số bất cập trong pháp luật về đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay”. Báo cáo viên là TS. Bùi Đức Hiển, nghiên cứu viên Phòng Pháp luật Môi trường. Đông đảo các đồng chí đoàn viên đã tham gia vào buổi sinh hoạt này.

Tọa đàm Đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế pháp lý về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay” (05/06/2017)

Ngày 31/5/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế pháp lý về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay” do TS. Phạm Thị Hương Lan là chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì, đã tổ chức tọa đàm khoa học với sự tham gia của các thành viên đề tài và các nhà khoa học trong Viện.
Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web