Tin tức hoạt động khoa học

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Phá sản tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam”

24/09/2016

Ngày 21/9/2016, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, các thành viên của Đề tài cơ sở “Phá sản tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Đề tài gồm 3 thành viên là ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương (chủ nhiệm), ThS. Chu Thị Thanh An (thực hiện Chuyên đề 1 và 2) và ThS. Nguyễn Đình Sơn (thực hiện Chuyên đề 3).

ThS. Chu Thị Thanh An (giữa)

 

Cơ cấu của Đề tài gồm có:

 

Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về phá sản tổ chức tín dụng và pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng, gồm các nội dung:

- Khái niệm và phân loại tổ chức tín dụng; khái niệm phá sản tổ chức tín dụng (TCTD).

- Cơ sở cho việc áp dụng quy định đặc thù trong giải quyết phá sản TCTD.

 

Những nội dung có tính đặc thù cần được quy định trong pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng: quy định về giám sát và thiết lập các giải pháp hạn chế phá sản TCTD; quy định về căn cứ tiền hành thủ tục phá sản TCTD; quy định về thời điểm ngừng thanh toán của TCTD khi TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán; quy định về các biện pháp can thiệp trong giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán của TCTD; quy định về sự tham gia của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

 

Chuyên đề 2: Thực trạng quy định về phá sản tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Chuyên đề phân tích và đánh giá các quy định pháp luật về:

- Áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt đối với TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.

- Quy định về chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Quy định về nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản TCTD tại Tòa án.

- Quy định về thẩm quyền giải quyết phá sản TCTD.

- Quy định về quản lý tài sản phá sản, bảo toàn tài sản của TCTD.

- Quy định về tuyên bố phá sản TCTD.

- Quy định về thanh lý và thứ tự thanh toán tài sản của TCTD.

 

Các quy định đặc thù về phá sản TCTD theo Luật Phá sản năm 2014 đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ cho việc phá sản TCTD ở Việt Nam. Tuy nhiên, còn có một số hạn chế trong quy định về vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia vào thủ tục phá sản như không quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản; không có quy định rõ ràng về khả năng tham gia của Bảo hiểm tiền gửi vào việc quản lý, thanh lý tài sản của TCTD; chưa rõ ràng trong các quy định về thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản TCTD của các chủ thể,...

 

Chuyên đề 3: Thực trạng thực hiện pháp luật phá sản đối với tổ chức tín dụng ở Việt Nam và yêu cầu hoàn thiện pháp luật về phá sản TCTD.

 

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương (bìa phải)

 

Tiếp theo, ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương bình luận về hoạt động mua lại ngân hàng thương mại với giá 0 đồng, thực chất là mua lại khoản nợ của ngân hàng thương mại khi rơi vào tình trạng phá sản. Chức năng này của Ngân hàng nhà nước nhằm bảo đảm sự ổn định của thị trường, tạo niềm tin vào hệ thống các tổ chức tín dụng chứ không phải chỉ một ngân hàng cụ thể. Đây cũng là chủ đề mà PGS.TS. Vũ Thư và ThS. Đinh Thế Hưng quan tâm và đưa ra ý kiến.

 

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương cũng trao đổi về cách hiểu, nội hàm của thuật ngữ vỡ nợ khi so sánh với phá sản và hoạt động của quỹ tín dụng, quỹ đầu tư ở một số quốc gia trên thế giới.

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web