Tin tức hoạt động khoa học

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Các biện pháp phòng về thương mại theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”

26/09/2016

Ngày 23/9/2016, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm của Đề tài cơ sở “Các biện pháp phòng về thương mại theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)” do ThS. Nguyễn Thu Hương, phòng NC Pháp luật Quốc tế, là chủ nhiệm. Thành viên thứ hai của Đề tài là NCV. Phạm Hồng Nhật.

Cơ cấu của Đề tài gồm 3 chuyên đề:

 

Chuyên đề 1. Một số vấn đề lý luận về các biện pháp phòng vệ thương mại và căn cứ pháp lý dựa trên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), gồm các nội dung:

-        Khái niệm về các biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá; chống trợ cấp; tự vệ thương mại).

-        Vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại.

-        Bản chất pháp lý của các biện pháp phòng vệ thương mại.

-        Thỏa thuận về các biện pháp phòng vệ thương mại trong TPP.

-        Khả năng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam.

-        Kinh nghiệm một số nước trên thế giới.

 

NCV. Phạm Hồng Nhật đã phân tích các điểm tương đồng và khác biệt trong quy định về các biện pháp phòng vệ thương mại giữa WTO với TPP.

 

NCV. Phạm Hồng Nhật (giữa)

 

Chuyên đề 2. Thực trạng thực hiện các cam kết về các biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Việt Nam, gồm các nội dung:

-        Thực hiện cam kết của Việt Nam về chống bán phá giá và chống trợ cấp theo TPP: Thực trạng nội luật hóa pháp luật Việt Nam và hiệu quả áp dụng tại thị trường nội địa.

-        Thực hiện các cam kết của Việt Nam về tự vệ thương mại theo TPP: Thực trạng nội luật hóa pháp luật Việt Nam và hiệu quả áp dụng tự vệ thương mại tại thị trường nội địa.

-        Thực trạng cơ chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại: Cơ chế quản lý Nhà nước bảo đảm thực thi; Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực thi; Đánh giá nhận thức và ý thức pháp luật bảo đảm thực thi cam kết.

 

Trong ba biện pháp này, khả năng sử dụng biện pháp tự vệ thương mại đơn giản hơn. Hiện nay, ở Việt Nam, 3/4 trong số các vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại bởi lẽ việc chứng minh hàng hóa nhập khẩu gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất của một ngành kinh tế cụ thể là tương đối dễ thông qua việc tập hợp số liệu.

 

ThS. Nguyễn Thu Hương

 

Chuyên đề 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực thực thi các cam kết về phòng vệ thương mại của Việt Nam.

Từ những phân tích ở Chuyên đề 2, ThS. Nguyễn Thu Hương đề xuất một số giải pháp sau:

-        Tạo lập cơ sở pháp lý đầy đủ, minh bạch nhằm bảo vệ thị trường nội địa tương ứng với các cam kết theo TPP.

-        Đảm bảo các nguyên tắc của TPP  trong quá trình áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

-        Nâng cao năng lực và cơ chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

-        Giải pháp cụ thể đảm bảo thực thi các cam kết phòng vệ thương mại của Việt Nam.

-        Sửa đổi bổ sung pháp luật Việt Nam nhằm nội luật hóa các cam kết TPP.

-        Củng cố cơ chế và nâng cao nhận thức cũng như ý thức pháp luật về  CBPPVTM.

 

TS. Lê Mai Thanh (bìa phải)

 

Bình luận về Đề tài, TS. Lê Mai Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, chuyên gia luật quốc tế cho rằng, các thành viên Đề tài cần nhìn nhận các BPPVTM là công cụ pháp lý chứ không phải là công cụ kinh tế. Các hợp tác thương mại đều xoay trục theo các quy định của WTO, đây là chuẩn mực chung, một luật chơi chung cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

 

Các BPPVTM theo quy định của WTO, các hiệp định thương mại tự do hay TPP nói chung không có sự khác nhau nhiều. Về bản chất, công cụ pháp lý này chia thành 2 loại:

-        Bảo vệ thị trường khi có nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh (Chống bán phá giá, chống trợ cấp).

-        Bảo vệ thị trường khi có nguy cơ triệt tiêu một ngành kinh tế cụ thể (Tự vệ thương mại).

 

TPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với những quy định chặt chẽ hơn so với WTO và các hiệp định thương mại tự do khác. Khi TPP chính thức có hiệu lực, Việt Nam có thể sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại như chống bán phá giá và chống trợ cấp. Tuy nhiên, để thực hiện được thì chúng ta phải xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ để bảo vệ chủ thể công cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, bộ ngành. Việc áp dụng trực tiếp có thể được sử dụng khi các cam kết trong TPP đủ cụ thể.

 

Đề tài cũng nhận được những cao hỏi, thảo luận của PGS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Thu Dung và ThS. Bùi Đức Hiển.

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web