Tin tức hoạt động khoa học

Diễn đàn “Thanh niên với Bộ luật Dân sự năm 2015” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

10/11/2016

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2016, sáng 8/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Thanh niên với Bộ luật Dân sự năm 2015”.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, đại diện lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và đông đảo đoàn viên đã tham dự Diễn đàn.

 

Đại diện cho Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà khoa học trẻ của Viện Nhà nước và Pháp luật gồm ThS. Phạm Thị Hiền, ThS. Vũ Hoàng Dương và ThS. Phạm Hồng Nhật đã tham gia và có những phát biểu tại Diễn đàn.

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương

tham gia Diễn đàn (hàng sau, thứ hai và thứ ba từ phải sang)

 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Nắm vững các quy định của pháp luật sẽ giúp các đoàn viên, thanh niên bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của mình, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả tại các cơ sở đoàn trong cả nước. Các đoàn viên, thanh niên cần tiên phong, gương mẫu tìm hiểu, thực thi và phổ biến các quy định của pháp luật, từ đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho các đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn dân nói chung.

 

Hoan nghênh việc tổ chức Diễn đàn lần này – một hoạt động ý nghĩa, thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thanh niên tổ chức phổ biến Bộ luật dân sự năm 2015 bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; khuyến khích thanh niên tự nghiên cứu, học tập pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật bản thân. Đối với các công chức trẻ đang công tác trong lĩnh vực pháp luật, đồng chí đề nghị cần quan tâm tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cơ quan, tổ chức và nhân dân nơi cư trú. Đồng chí Thứ trưởng còn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật phù hợp với từng đối tượng thanh niên, từng lĩnh vực công tác; tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm và phổ biến Bộ luật dân sự năm 2015 cho đoàn viên, thanh niên.

 

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp giới thiệu những điểm mới, nội dung quan trọng liên quan đến thanh niên trong Bộ luật dân sự năm 2015; đồng chí còn trực tiếp trao đổi, giải đáp 12 lượt ý kiến của đoàn viên các bộ, ngành, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành luật về những nội dung có liên quan.

 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên thanh niên về các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và Bộ luật dân sự năm 2015 nói riêng, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội và Thành đoàn Hà Nội đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2016 – 2020.

 

Nội dung chương trình gồm: tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ chính trị của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đẩy mạnh phong trào tự học tập, tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên, thanh niên của các đơn vị. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động sâu rộng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm bằng các hình thức như: Tổ chức các diễn đàn đóng góp ý kiến, hoàn thiện thể chế, chính sách; tổ chức mít tinh, diễu hành, cổ động, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hội nghị, diễn đàn… để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của thanh niên, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa.

 

(Theo http://moj.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web