Tin tức hoạt động khoa học

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018

22/05/2017

Trong 02 ngày, 18-19/5/2017, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018.

Các cán bộ nghiên cứu của Viện đã đăng ký 14 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2018. Bản thuyết minh của đề tài gồm các phần chính sau:

-        Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài;

-        Tổng quan tình hình nghiên cứu;

-        Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể;

-        Nội dung chính của đề tài;

-        Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng (giữa), Chủ tịch Hội đồng xét duyệt

thuyết minh Đề tài của TS. Phan Thanh Hà

 

Dựa trên bản thuyết minh do các chủ nhiệm đề tài trình bày, các hội đồng xét duyệt với 05 thành viên, trong đó có các nhà khoa học ở các cơ sở khác, đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Nhìn chung, các bản thuyết minh đã đạt những yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài trong năm 2018. Tuy nhiên, một số bản thuyết minh còn sơ sài, chưa thể hiện rõ được mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của đề tài hoặc kết cấu các chương không phù hợp với tên đề tài, nội dung nghiên cứu chưa đầy đủ. Hội đồng yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức.

 

Các chủ nhiệm đề tài có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề của chủ đề nghiên cứu. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được đổi tên cho phù hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của các thành viên đề tài.

 

TS. Phạm Thị Hương Lan (bên trái), thành viên Hội đồng xét duyệt góp ý

bản thuyết minh Đề tài của ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga (bên phải)

 

Danh sách cụ thể các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Bảo đảm quyền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

ThS. Bùi Thị Hường

2

Cơ chế bảo hộ ngư dân Việt Nam khai thác hải sản tại các vùng biển

ThS. Nguyễn Thu Hương

3

Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay

ThS. Lê Thị Hồng Xuân

4

Giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử ở Việt Nam hiện nay

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

5

Giám sát của các tổ chức xã hội đối với hoạt động của bộ máy nhà nước

ThS. Lê Thương Huyền

6

Lý luận pháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong xu thế toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay

ThS. Phạm Thị Hương Giang

7

Hoàn thiện pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay

ThS. Hoàng Kim Khuyên

8

Những vấn đề pháp lý về tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam

TS. Phan Thahh Hà

 

9

Hệ thống bổ trợ tư pháp trong đảm bảo thực hiện các quyền dân sự ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

10

Pháp luật về bảo vệ môi trường biển Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga

11

Điều kiện kinh doanh – những vấn đề lý luận và thực tiễn

ThS. Nguyễn Thu Dung

12

Nghiên cứu so sánh pháp luật môi trường ở một số quốc gia ASEAN

ThS. Phạm Thị Hiền

13

Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong sử dụng nguồn luật là tập quán pháp ở Việt Nam hiện nay

ThS. Cao Việt Thăng

14

Thực trạng pháp luật về quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Hường

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web