Tin tổ chức đoàn thể

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh cải tạo hệ thống điện trụ sở 27 Trần Xuân Soạn

27/06/2016

Viện Nhà nước và Pháp luật thông báo mời chào hàng với nội dung như sau:

1. Tên bên mời thầu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

2. Tên gói thầu: Cải tạo hệ thống điện trụ sở 27 Trần Xuân Soạn năm 2016 của Viện Nhà nước và Pháp luật.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 269.113.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sau mươi chín triệu một trăm mười ban nghìn đồng)

- Nội dung gói thầu: Kéo dài các loại dây cáp điện CU/XLPE/PVC; lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn điện; kéo dài các loại dây dẫn điện; lắp điện tủ điện tổng, tủ điện tầng, các thiết bị bảo vệ MCCB, MCB; lắp đặt các hộp automat;…

- Thời gian thực hiện: 40 ngày.

 

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 

5. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 09h00, ngày 1/7/2016 đến trước 09h30, ngày 7/7/2016 (trong giờ hành chính).

 

6. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

 

7. Thời điểm đóng thầu: 09h30, ngày 7/7/2016.

 

8. Thời điểm mở thầu: 9h45, ngày 7/7/2016.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3978 4637; Fax: 04. 3971 3136

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web