Tin tổ chức đoàn thể

Tiếp đoàn Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ

31/07/2016

Sáng ngày 26/7/2016, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Mục đích của buổi tiếp là trao đổi về thực trạng ứng dụng, chuyển giao kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống.

 

Về phía Viện Nhà nước và Pháp luật có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng cùng các nhà khoa học đã và đang là chủ nhiệm các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ. Về phía Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ có TS. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng và các chuyên viên phụ trách các bộ phận của Viện.  

 

Mở đầu buổi tiếp, TS. Nguyễn Quang Tuấn cho biết Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước vào sản xuất, đời sống. Vì thế, ông mong muốn hai bên trao đổi một số vấn đề về quan điểm, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào cuộc sống.

 

TS. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách

khoa học và công nghệ (ngồi giữa)

 

Giới thiệu về kết quả nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cho biết sản phẩm nghiên cứu từ các đề tài rất phong phú, đa dạng, bao gồm: sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, qua hoạt động đào tạo. Rất nhiều công trình được các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng cho việc hoạch định chính sách cũng như được các nhà khoa học khác trích dẫn. Đây là biểu hiện của tính ứng dụng vào đời sống.   

 

Theo PGS.TS. Nguyễn Như Phát, các kết quả nghiên cứu từ đề tài của Viện Nhà nước và Pháp luật đã giúp nâng cao nhận thức xã hội về nhà nước pháp quyền, kiểm soát quyền lực nhà nước, quyền con người cùng nhiều lĩnh vực khác. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013 khẳng định Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Vì thế, quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Để góp ý cho việc xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đề xuất một số vấn đề chính cần nghiên cứu, thực hiện:

-        Cần có tiêu chí riêng cho khoa học công nghệ và khoa học xã hội;

-        Xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với nhà khoa học và ngược lại;

-        Tìm hiểu kinh nghiệm đầu tư cho khoa học ở các nước khác;

-        Xác định rõ địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài;

-        Đánh giá tác động của kết quả nghiên cứu;

-        Giải pháp để hỗ trợ đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

 

Phát biểu kết thúc buổi trao đổi, TS. Nguyễn Quang Tuấn cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của các nhà khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật. Đây là những thông tin bổ ích giúp Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web