Tin tổ chức đoàn thể

Kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

05/10/2016

Ngày 3/10/2016, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú.

Song song với công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng lực lượng đảng viên có năng lực, phẩm chất và đạo đức, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật luôn chú ý quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội để những quần chúng ưu tú được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét quá trình hoạt động chuyên môn cũng như phấn đấu rèn luyện đạo đức, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã thực hiện các quy trình theo quy định để đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quyết định kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam: quần chúng Ngô Vĩnh Bạch Dương, phòng NC Pháp luật Kinh tế và quần chúng Nguyễn Thu Dung, phòng NC Pháp luật Kinh tế.

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên

cho quần chúng Ngô Vĩnh Bạch Dương (bìa trái)

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên 

cho quần chúng Nguyễn Thu Dung (bìa trái)

 

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đ/c Ngô Vĩnh Bạch Dương và đ/c Nguyễn Thu Dung đã tuyện thệ, đọc lời thề danh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thay mặt Chi ủy, đ/c Nguyễn Linh Giang, Phó Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho 02 đảng viên mới. Chi ủy cũng phân công các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục quan tâm, theo dõi, giúp đỡ 02 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh phát biểu dặn dò 02 đồng chí đảng viên mới

 

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Đức Minh, Bí thư Chi bộ chúc mừng và dặn dò 02 đ/c đảng viên mới tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa năng lực của mình. Khi đã bước vào hàng ngũ của Đảng thì các đồng chí càng phải quyết tâm, thể hiện rõ hơn tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý cũng như nghiên cứu khoa học.

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web