Hội nghị hội thảo

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2016

24/11/2016

Trong các ngày 18, 21 và 22/11/2016, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2016.

Đó là các đề tài sau đây:

 

1. Cơ chế pháp lý bảo đảm các quyền tự do và an ninh cá nhân ở Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Linh Giang;

2. Cơ chế pháp lý thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thương Huyền; 

3. Đơn vị hành chính lãnh thổ thời phong kiến Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Vĩnh Khang;

4. Thực trạng sử dụng nguồn luật ở Việt Nam hiện nay, chủ nhiệm đề tài: ThS. Cao Việt Thăng;

5. Những vẫn đề lý luận về chế độ bầu cử ở Việt Nam hiện nay - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Thị Minh Ngọc;

6. Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Kim Khuyên;

7. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Dung;

8. Pháp luật về quản lý nước thải ở Việt Nam hiện nay - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Đức Hiển;

9. Phá sản tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương;

10. Cơ sở lý luận, thực tiễn và khả năng áp dụng thủ tục rút gọn trong Tố tụng Dân sự Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy;

11. Nghiên cứu so sánh Luật Hiến pháp, Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự ở các quốc gia  ASEAN - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hưng;

12. Nghiên cứu so sánh về mô hình tài phán hiến pháp một số nước trên thế giới - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Phương Hoa;

13. Các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng theo thỏa thuận Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hương;

14. Chế định điều tra trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thế Hưng.

 

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nêu ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo 3 tiêu chí:

-        Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu; tài liệu và số liệu đã sử dụng;

-        Giá trị khoa học của đề tài;

-        Giá trị thực tiễn của đề tài.

 

Tất cả 14 đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở, trong đó có 01 đề tài đạt loại Xuất sắc và 13 đề tài đạt loại Khá.

 

Sau nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của chủ tịch hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của chủ tịch hội đồng nghiệm thu, nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng.

 

Một số hình ảnh:

 

ThS. Cao Việt Thăng trình bày báo cáo tổng quan của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu (giữa)

 

PGS.TS. Nguyễn Như Phát (bìa phải) nhận xét đề tài đạt loại xuất sắc

do ThS. Lê Phương Hoa (bìa trái) là chủ nhiệm

 

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương trình bày về đề tài do mình là chủ nhiệm

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị nhận xét đề tài

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web