Hội nghị hội thảo

Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2016

19/12/2016

Sáng ngày 16/12/2016, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Viện, Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện.

Đoàn chủ tịch Hội nghị: TS. Phạm Thị Thúy Nga, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh,

ThS. Nguyễn Thị Hưng (từ trái sang)

 

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm có: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng, TS. Phạm Thị Thúy Nga – Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Thị Hưng – Chủ tịch Công đoàn. Thư ký Hội nghị là ThS. Chu Thị Thanh An và ThS. Hoàng Kim Khuyên. 

 

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính:

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017;

Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý của lãnh đạo Viện;

Báo cáo công tác tài chính;

Báo cáo công tác thanh tra nhân dân.

Thảo luận, góp ý về dự thảo các Báo cáo tổng kết và bình bầu các danh hiệu thi đua.

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh đọc dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ

công tác năm 2017

 

Sau phần giới thiệu nội dung cuộc họp của đồng chí Nguyễn Thị Hưng, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Minh trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 về các mặt: công tác quản lý điều hành; nghiên cứu khoa học; tổ chức - đào tạo; kế hoạch – tài chính và quản lý cơ sở vật chất; hợp tác quốc tế; thông tin – thư viện, xuất bản và tạp chí; thi đua - khen thưởng; tư vấn pháp luật và hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

 

Về cơ bản, trong năm 2016, hầu hết các mặt hoạt động của Viện Nhà nước và Pháp luật đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Viện đã cụ thể hoá phương châm "dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", thể hiện trên các mặt:

 

(1) Thực hiện dân chủ thông qua sự bàn bạc, đề xuất thống nhất giữa chi bộ, lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác bố trí cán bộ; bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, phân loại công chức, viên chức; thi đua, khen thưởng; mua sắm trang tài sản thiết bị, công khai tài chính, sử dụng tài sản, phân phối lợi ích; phân bổ lực lượng tham gia đề tài….; cũng như dân chủ trong lập kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2016.

 

(2) Thực hiện công khai tài chính; đảm bảo có sự giám sát, kiểm tra của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể và thanh tra nhân dân của Viện.

 

Trên cơ sở đó các nội quy, quy chế của Viện luôn đạt được sự đồng thuận, thể hiện đúng tâm tư tình cảm và nguyện vọng của đa số cán bộ, do đó khi thực hiện có nhiều thuận lợi; Các sáng kiến hợp lý trong quản lý, điều hành nói chung và trong công tác tổ chức, quản lý khoa học đều được Lãnh đạo Viện nghiêm túc xem xét và tiếp thu. Nhờ đó, hiệu quả công tác quản lý điều hành ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

 

Năm 2016, Viện Nhà nước và Pháp luật đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Hoàn thành các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở, cấp bộ đúng hạn; đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, khách quan trong đánh giá; các chủ nhiệm đề tài có ý thức trách nhiệm cao hơn.

- Đề tài cấp Bộ năm 2015-2016 nghiệm thu cơ sở đúng hạn và nộp hồ sơ lên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam để là thủ tục nghiệm thu đúng thời hạn (tháng 11/2016).

- Đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn (tháng 11/2016), các đề tài đều đạt loại khá, trong đó có 01 đề tài đạt loại xuất sắc.

- Đấu thầu thành công đề tài cấp Nhà nước và một số đề tài chương trình khoa học khác.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất do Viện Hàn lâm giao.

- Dần kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ.

- Công tác Hợp tác quốc tế đoàn ra nhiều, có nhiều bài tham luận tại các hội thảo quốc tế, qua đó ngày càng thể hiện được vị trí của Viện trên bình diện quốc tế.

 

Để có được những kết quả trên là do duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị; ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân; dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể; tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu. Bên cạnh đó, các cán bộ nghiên cứu trẻ đã chủ động học hỏi  kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ, thâm niên lâu năm.

 

Đ/c Phạm Thị Thúy Nga đọc dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý

 

Tiếp theo, đồng chí Phạm Thị Thúy Nga thay mặt lãnh đạo Viện trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý năm 2016. Sao đó, đồng chí Trần Văn Biên trình bày Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Ngân báo cáo tóm tắt về hoạt động tài chính của Viện và đồng chí Lã Trường Anh báo cáo công tác tài chính của Công đoàn trong năm 2016.

 

Với các nội dung đã được trình bày, Hội nghị đã nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận và các kiến nghị của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện nhằm góp phần hoàn thiện các bản báo cáo.

 

Trước khi kết thúc Hội nghị, các cán bộ, viên chức trong Viện đã tiến hành bỏ phiếu kín bình bầu các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân năm 2016. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất đề xuất lên Viện Hàn lâm công nhận 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và khen thưởng đột xuất với 02 đồng chí có những thành tích xuất sắc trong năm 2016.

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web