Hội nghị hội thảo

Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2016 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

21/12/2016

Ngày 20/12/2016, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2016 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Nô Tiến Phát, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; đồng chí Võ Vương Ngọc, Phó Ban Thi đua khen thưởng; các đại biểu đđại diện cho Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng - Đoàn và các bộ phận khác trực thuộc Viện Hàn lâm cùng toàn thể hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị: TS. Phạm Thị Thúy Nga, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh,

ThS. Nguyễn Thị Hưng (từ trái sang)

 

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành buổi họp, gồm 03 đồng chí: PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; ThS. Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch Công đoàn. ThS. Chu Thị Thanh An và ThS. Hoàng Kim Khuyên là thư ký Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đọc dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Đánh giá chung về hoạt động của Viện trong năm 2016, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh báo cáo nhấn mạnh ngay từ đầu năm, tiếp thu tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thể hiện qua phương châm "Dân chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả", Viện Nhà nước và Pháp luật đã rất tích cực đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, cụ thể:

 

Viện đã thực hiện dân chủ trong lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Viện đã tổ chức họp giao ban định kỳ và đột suất  để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tiếp đó của đơn vị. Cuối năm, Viện phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị công chức, viên chức; tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của đơn vị trong năm và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm tới.

 

Lãnh đạo Viện đã lắng nghe ý kiến phản ánh, giải đáp ý kiến của công chức, viên chức; bàn bạc, thảo luận dân chủ các quy chế quản lý nội bộ của cơ quan.

 

Công tác lập kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2016, quy hoạch, tuyển dụng, điều chuyển, bố trí cán bộ, bổ nhiệm, kéo dài, gia hạn công tác; đánh giá, phân loại công chức, viên chức; sử dụng tài sản; phân phối lợi ích; phân bổ lực lượng tham gia đề tài; thi đua, khen thưởng .v.v. đều được thực hiện dân chủ thông qua bàn bạc, trao đổi, thống nhất giữa lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động, báo cáo xin ý kiến Chi bộ, Chi uỷ, Viện Hàn lâm.

 

Trên cơ sở đó các nội quy, quy chế của Viện luôn đạt được sự đồng thuận, thể hiện đúng tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đa số cán bộ, do đó khi thực hiện có nhiều thuận lợi; Các sáng kiến hợp lý trong quản lý, điều hành nói chung và trong công tác tổ chức, quản lý khoa học đều được Lãnh đạo Viện nghiêm túc xem xét và tiếp thu. Nhờ đó, hiệu quả công tác quản lý điều hành ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

 

Năm 2016, kỷ cương, kỷ luật công vụ, nhất là trong đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bình xét thi đua, khen thưởng, chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát .v.v. đã được tăng cường. Các đề tài cấp Bộ năm 2015-2016 đã nghiệm thu cơ sở và nộp hồ sơ để làm thủ tục nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm đúng hạn. Đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn, các đề tài đều đạt loại khá, trong đó có 01 đề tài đạt loại xuất sắc. Đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu đạt xuất sắc. Ngoài ra, Viện đã đấu thầu thành công đề tài cấp Nhà nước và chuẩn bị ký hợp đồng.

 

Đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn đối với công việc, cũng như tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công bố sản phẩm nghiên cứu, nhất là công bố quốc tế có nhiều khởi sắc.

 

Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đọc dự thảo Báo cáo tổng kết

năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

Có được kết quả đó là do sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Chi uỷ, Lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật, cũng như sự nỗ lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết trong Viện luôn được duy trì; ý thức trách nhiệm, xây dựng tập thể của cá nhân được phát huy. Các cán bộ trẻ chủ động học hỏi kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ, thâm niêm lâu năm.

 

Bên cạnh những thành tự kể trên, việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 của Viện Nhà nước và Pháp luật vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, đó là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa thường xuyên. Một số viên chức chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. 

 

Trong năm 2017, mục tiêu của Viện Nhà nước và Pháp luật là xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết; hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và đột suất do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao; từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả làm việc, nhất là chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì kỷ luật lao động, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Cụ thể là:

 

- Tập thể Viện phấn đấu đạt được một trong các danh hiệu thi đua sau đây: được tặng danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước; Tập thể Viện, Tạp chí và ít nhất 8/14 phòng, Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Hoàn thành đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được giao. 90% các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

- Hoàn thành 100% kế hoạch ngân sách được giao; không có vấn đề tồn tại cần khắc phục sau quyết toán ngân sách năm 2016.

- Giữ vững tôn chỉ hoạt động, uy tín của Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, đạt tôn chỉ, mục đích thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật.   

 

Để có thể hoàn thành các mục tiêu trên, Viện Nhà nước và Pháp luật đề ra các giải pháp sau:

 

- Phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Viện tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ của các phòng, trung tâm, bộ phận và nhiệm vụ của các cá nhân cho phù hợp với thực tế của đơn vị, quy hoạch cán bộ, năng lực cán bộ, hạn chế sự trùng lặp, bỏ trống trong thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, Viện xác định rõ nhiệm vụ của các cán bộ quản lý cấp phòng trong quá trình giám sát, thực hiện các đề tài cơ sở.

- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý. Dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo, quản lý, Viện đề cao và thực hiện tốt việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý phát huy vai trò đầu tầu, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, duy trì kỷ luật lao động và  giữ gìn tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận và đội ngũ chuyên gia của Viện. Phát huy vai trò của các nhà khoa học được kéo dài thời hạn công tác theo Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công văn đi và đến.

 

Để góp phần hoàn thành các mục tiêu trên, Viện Nhà nước và Pháp luật đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhằm hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình mới và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trụ sở:

 

- Đề nghị Viện Hàn lâm quan tâm kiến nghị, đề xuất của Viện Nhà nước và Pháp luật về tổ chức bộ máy của Viện trong Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Đề nghị Viện Hàn lâm cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo vệ trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, trước hết là kinh phí để thanh toán phí sử dụng lòng đường và vỉa hè hàng tháng của bốn Viện tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn; kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm của trạm biến áp 27 Trần Xuân Soạn; kinh phí lắp hệ thống camera giám sát, bảo vệ trụ sở; kinh phí tu sửa, chống xuống cấp trụ sở đối với một số hạng mục cần thiết và cấp bách.

 

Tiếp theo, TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, đọc Quyết định xét tặng Danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2016 của Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, trong đó có 56 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; khen thưởng đột xuất 02 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác và 11 đồng chí có thành tích trong các lĩnh vực Quốc phòng, Phòng cháy chữa cháy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Văn thể, Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Viện Nhà nước và Pháp luật cũng thống nhất đề  nghị Viện Hàn lâm trao thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm” cho 02 đồng chí và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 09 đồng chí.

 

Sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận về những quan điểm và nội dung đánh giá thể hiện trong Báo cáo tổng kết. Hầu hết các ý kiến thảo luận đều cho rằng, dự thảo Báo cáo đã được xây dựng rất nghiêm túc, bao quát được hầu hết các hoạt động của Viện, đánh giá tương đối đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Viện trên tinh thần thẳng thắn, trung thực. Hội nghị cũng đã rà soát và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

 

Trao đổi về trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn, PGS.TS. Nguyễn Như Phát nhấn mạnh vai trò của các đồng chí trưởng phòng chuyên môn  trong việc bao quát chuyên môn của phòng, hỗ trợ các thành viên trong phòng tìm kiếm, lựa chọn các đề tài mà xã hội quan tâm.

 

Bàn về thủ tục đấu thầu các dự án, TS. Nguyễn Linh Giang đề xuất việc xây dựng và tập hợp lý lịch khoa học của các nhà khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Việt, tạo điều kiện cho việc tổ chức tham gia đấu thầu đề tài được thuận lợi. Ngoài ra, những người có kinh nghiệm tìm kiếm dự án bên ngoài cần chia sẻ với các thành viên trong Viện. Qua việc tham gia đấu thầu và thực hiên mỗi dự án, năng lực nghiên cứu của cán bộ Viện sẽ dần nâng cao hơn nhiều. 

 

TS. Nguyễn Linh Giang

 

Về lĩnh vực thông tin – thư viện, đồng chí Phạm Xô Việt đề xuất Viện Hàn lâm cần nhanh chóng triển khai dự án thư viện điện tử để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận kho tài liệu dồi dào của các Viện nghiên cứu bao gồm sách, tạp chí chuyên ngành, sản phẩm của các đề tài cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước.

 

TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, đánh giá cao công tác tổ chức cán bộ của Viện. Lãnh đạo Viện đã quan tâm và thực hiện tốt công tác này. Hiện nay, Ban Tổ chức cán bộ đang xây dựng quy chế về đánh giá cán bộ. Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hoạt động của Viện, ông mong Viện Nhà nước và Pháp luật có những góp ý cụ thể để làm sao lượng hóa được các tiêu chí đánh giá.

 

TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ

 

Hội nghị cũng  lắng nghe ý kiến của đại diện Ban Kế hoạch - Tài chính và các trao đổi, góp ý của các cán bộ, viên chức trong Viện.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng, qua Báo cáo, các đồng chí đã làm được nhiều việc từ nghiên cứu, đào tạo đến tư vấn chính sách. Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, ông ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong năm 2016 thể hiện qua thành tích, khen thưởng của các cá nhân và tập thể.

 

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017, Viện Nhà nước và Pháp luật cần mở rộng hợp tác với các Bộ, ngành để những ý kiến, quan điểm của Viện Hàn lâm cũng như Viện Nhà nước và Pháp luật được coi trọng và biết đến rộng hơn. Chúng ta không có quyền lực cứng trong chỉ đạo, điều hành nhưng thông qua công tác nghiên cứu chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường quyền lực mềm. Vì thế, Viện Nhà nước và Pháp luật cần phải cố gắng hơn nữa theo ba đột phát chiến lược: cơ sở hạ tầng, nhân lực và kiến trúc thượng tầng. PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Viện Nhà nước và Pháp luật cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm và lên kế hoạch cho việc tham gia đấu thầu các dự án.

 

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cảm ơn và thay mặt Viện tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Bùi Nhật Quang. Ông hy vọng Viện Hàn lâm và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch tiếp tục quan tâm đến các Viện thuộc khối khoa học xã hội nói chung cũng như Viện Nhà nước và Pháp luật nói riêng.

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt Đoàn chủ tịch xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, cán bộ, viên chức để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo tổng kết.

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web