Hội nghị hội thảo

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017

20/02/2017

Sáng ngày 16/2/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm trao bằng khen của Thủ tướng

cho PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

 

Mở đầu buổi lễ, GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua – khen thưởng của Viện Hàn lâm trong năm 2016. Trong đó, Viện Nhà nước và Pháp luật là 1 trong 10 đơn vị nhận danh hiệu “Cờ thi đua Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016. Đặc biệt hơn, Viện Nhà nước và Pháp luật là đơn vị duy nhất trong Viện Hàn lâm vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ngoài ra, Viện Nhà nước và Pháp luật cũng đạt được các danh hiệu tập thể và cá nhân khác, cụ thể như sau: danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 phòng (phòng Pháp luật Kinh tế; phòng Pháp luật Quốc tế; phòng NC về Quyền con người; phòng Pháp luật Môi trường; phòng Pháp luật Lao động và An sinh xã hội; phòng Pháp luật Dân sư; phòng Thông tin – Thư viện); danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm” cho 02 cá nhân (PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, ThS. Hoàng Kim Khuyên) và 08 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

 

Tiếp theo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua năm 2017. Chủ tịch Viện nêu ra 7 nội dung chính trong phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu qỉa”. Trong đó, Chủ tịch Viện nhấn mạnh, các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Viện Hàn lâm, đơn vị; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu cơ bản, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Một nội dụng quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mnh gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say nghiên cứu khoa học, tạo sự đoàn kết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Phat biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với các ban chức năng của Viện Hàn lâm. Năm 2017 là năm kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật. Vì thế, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện xin hứa quyết tâm, đồng lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Trước đó, ngày 15/2/2016, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức họp định kỳ thông qua Chương trình công tác năm 2017 và Kế hoach kết nạp đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ đã bỏ phiếu thông qua số lượng 03 quần chúng ưu tú sẽ được xem xét để kết nạp đảng viên trong năm 2017.

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

GS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016

 

Viện Nhà nước và Pháp luật đạt danh hiệu Cờ thi đua của Viện Hàn lâm

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (thứ 4 từ phải sang) và ThS. Hoàng Kim Khuyên

(thứ 5 từ trái sang) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm 

 

Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua năm 2017

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web