NCS. Đinh Thế Hưng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam” (06/06/2017)

Ngày 3/6/2017, NCS. Đinh Thế Hưng – nghiên cứu viên Phòng Pháp luật Hình sự, Viện Nhà nước và Pháp luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam”; chuyên ngành Luật Hình sự - Tố tụng hình sự; mã số 62.38.01.04 tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn khoa học là GS.TS. Võ Khánh Vinh.

Ảnh hội trại viện NNPL
Liên kết Web