•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015”

16/08/2016


Năm xuất bản: 2016

Chủ biên cuốn sách là PGS.TS. Vũ Thư và ThS. Lê Thương Huyền, cán bộ nghiên cứu phòng NC Nhà nước pháp quyền, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành tháng 6/2016.

 

Tham gia viết sách gồm các nhà khoa học: PGS.TS. Vũ Thư, TS. Trần Văn Biên, ThS. Lê Thương Huyền, ThS. Nguyễn Thị Hường, ThS. Bùi Thị Hường, ThS. Hoàng Kim Khuyên, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, NCV. Lê Quang Thưởng, NCV. Vũ Hoàng Dương và NCV. Phạm Hồng Nhật.

 

Nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

 

Bên cạnh việc kế thừa và phát huy những điểm vẫn còn phù hợp với thực tiễn của Luật Tố tụng hành chính năm 2010, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã có sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung như: nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; người đại diện của người bị kiện trong tố tụng hành chính; thẩm quyền của các cấp Tòa án; giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn;… Ngoài ra, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 còn bổ sung một số quy định về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài, thi hành án hành chính, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác. Luật Tố tụng hành chính bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.

 

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đang tới gần. Trong bối cảnh đó, việc phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Luật Tố tụng hành chính năm 2015, làm rõ những điểm mới vừa được sửa đổi, bổ sung so với các quy định trước đây sẽ giúp bạn đọc hiểu và nắm bắt sâu hơn nội dung của Luật này, từ đó góp phần có hiệu quả vào việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 trong cuộc sống.

 

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!