•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu sách “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại theo pháp luật Việt Nam”

03/08/2020


Năm xuất bản: 2020

Số trang: 295

Tác giả cuốn sách là TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, nghiên cứu viên phòng Pháp luật Dân sự, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2020.

 

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là một biện pháp tư pháp được sử dụng trong quá trình giải quyết vụ án dận sự nhằm bảo vệ tài sản đang tranh chấp, ngăn chặn các hành vi trốn tránh trách nhiệm tài chính hay hủy hoại bằng chứng của vụ án… Dù việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không phải là bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án dân sự nhưng các biện pháp này có vai trò rất lớn trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của các bên trong suốt quá trình tố tụng, đảm bảo khả năng thực thi các bản án, quyết định giải quyết các vụ án. Chính vì vậy, các quyết định về biện pháp khẩn cấp tạm thời có một vị trí quan trọng trong kết cấu của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tại Chương VIII, gồm 33 điều, từ Điều 111 đến Điều 142.

 

Trong điều kiện phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, các giao dịch dân sự nói chung, giao dịch thương mại nói riêng đã có những thay đổi lớn về chất, đặt ra các yêu cầu mới cho pháp luật tố tụng dân sự trong đó có chế định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

 

Chính vì vậy, vấn đề về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay càng trở nên cấp thiết cần được nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu lý luận và thực tiễn ở nước ta.

 

Cuốn sách “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại theo pháp luật Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự, phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

 

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!