•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Làm thế nào để thống nhất diện tích đất và diện tích rừng

16/03/2018
Đây là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại Hội thảo quốc gia Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp ngày 16/3 của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Toàn cảnh hội thảo

 

Việc giao rừng và cho thuê rừng thường gắn với việc giao đất và cho thuê đất rừng. Tuy nhiên trong khi diện tích đất không biến động thì diện tích rừng có sự biến động tùy vào việc chăm sóc và thu hoạch của cá nhân và tổ chức được giao đất, giao rừng.

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn nêu vấn đề: “Cần có sự thống nhất về việc giao đất, giao rừng, đặc biệt là rừng trồng. Nên nghiên cứu viết phụ lục hoặc có cách thức để đồng bộ được diện tích đất và rừng được giao. “Đồng bộ” ở đây không có nghĩa là năm nào cũng giống năm nào, không thể dùng biện pháp hành chính để kiểm tra rừng đã được giao”.

 

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi, Luật Lâm nghiệp được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019. Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì soạn thảo 4 Nghị định: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được kết cấu 10 chương, 116 điều và phần phụ lục.

 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được bổ sung nhiều vấn đề tại một số mục của các chương cụ thể. Trong đó, Chương II, quy chế quản lý rừng, về tiêu chí xác định rừng bổ sung quy định tiêu chí của rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, vườn thực vật quốc gia, rừng giống quốc gia, rừng phòng hộ biên giới…

 

Tại mục 2, quản lý rừng đặc dụng, một số nội dung sửa đổi, bổ sung: hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dụng, so với Nghị định 117, phân cấp trách nhiệm nhiều hơn cho ban quản lý rừng đặc dụng, quy định chặt chẽ việc thu thập mẫu vật, nguồn gen theo hướng chỉ thi thập mẫu vạt, nguồn gen của những loài với số lượng được xác định tại chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt, đối với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, học sinh, sinh viên nước ngoài thì còn phải theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng: không quy định nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và tổ chức Quỹ cấp huyện, xã. Bổ sung nguồn tài chính từ trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Tiêu chí xác định rừng tự nhiên, rừng trồng, tiêu chí rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; điều kiện đóng mở rừng tự nhiên; phối hợp giữa cơ quan kiểm lâm và tài nguyên môi trường trong giao rừng, cho thuê rừng, ghi chép thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự thủ tục chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng .

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị.

 

Theo đó, một số quan điểm đã được ghi nhận về tiêu chí phân loại rừng, từ đó sẽ định hướng bảo tồn, phát triển hoặc khai thác như thế nào cho hợp lý. Về thương mại gỗ, lâm sản thì nhà nước không quản lý thương mại mà đó là việc của thị trường và doanh nghiệp… Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng cũng sẽ được triển khai theo hướng “phòng là chính” nên nguồn lực về phòng cháy có thể được tập trung hơn nữa.

 

Hiện nay, Tổng cục Lâm nghiệp vẫn đang tiếp tục nhận các phản hồi góp ý về dự thảo Nghị định này để trình Bộ NN&PTNT xem xét trước khi trình Chính phủ.

 

(Theo http://chinhphu.vn)