•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục bài tạp chí chuyên ngành luật hình sự (Phần 3)

19/12/2016
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu danh mục bài tạp chí chuyên ngành luật hình sự. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

101.Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng / Lê Đăng Doanh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 22/2004, Tr. 27-29

Từ khoá : Tội phạm, Trốn thuế, Chiếm tài sản,

Tóm tắt : Trong thời gian qua, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, nhiều đối tượng trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước và tư nhân đã thực hiện hành vi, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung bài viết nêu một số trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và việc định tội là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay phạm tội trốn thuế.

 

102.Về những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự quy định ở phần các tội phạm của Bộ luật hình sự năm 1999 / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 23/2004, Tr. 14-17

Từ khoá : Miễn trách nhiệm hình sự,

Tóm tắt : Bài viết phân tích những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 1999: Miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội gián điệp; miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội đưa hối lộ; miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội làm môi giới hối lộ; miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội không tố giác tội phạm.

 

103.Chủ thể của tội giết người - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đỗ Đức Hồng Hà // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 23/2004, Tr. 18-21

Từ khoá : Tội giết người,

Tóm tắt : Bài viết nêu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ thể của tội giết người: - Quan điểm hiện nay của tội giết người: - Quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về chủ thể của tội giết người: - Những giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội giết người.

 

104.Một số suy nghĩ về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng / Trần Văn Độ // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 23/2004, Tr. 22-25

Từ khoá : Tội phạm kinh tế,

Tóm tắt : Bài viết nêu một sô vấn đề về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong pháp luật hình sự nước ta: - Về vấn đề tội phạm hoá, phi tội phạm hoá hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; - Về các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

 

105.Cần hướng dẫn xử lý các vụ án ma tuý có liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần / Bùi Mạnh Cường // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 23/2004, Tr. 25-26

Từ khoá : Tội phạm, Ma tuý,

Tóm tắt : Trong quá trình áp dụng pháp luật để xử lý các tội phạm về ma tuý, các cơ quan tiến hành tố tụng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Bài viết đưa ra một số vụ án cụ thể để làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án ma tuý có liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

 

106.Những bất cập của Bộ luật hình sự hiện hành khi quy định về tội tổ chức đua xe trái phép, tội đua xe trái phép và một số kiến nghị / Dương Tuyết Miên // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 24/2004, Tr. 2-6

Từ khoá : An toàn giao thông, Tội tổ chức đua xe, Tội đua xe,

Tóm tắt : Hành vi tổ chức đua xe trái phép và hành vi đua xe trái phép đã được quy định tại Chương XIX - Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của Bộ luật hình sự. Nội dung bài viết chỉ ra những hạn chế của Bộ luật hình sự khi quy định về 2 tội này, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần vào việc hoàn thiện Bộ luật hình sự hiện hành với mong muốn hạn chế một cách có hiệu quả tình trạng tổ chức và đua xe trái phép.

 

107.Thực trạng xét xử các vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / Đinh Văn Quế // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 24/2004, Tr. 11-17

Từ khoá : Tội phạm kinh tế, Hình phạt,

Tóm tắt : Qua nghiên cứu các quy định tại Chương XVI Bộ luật hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn xét xử, tác giả nêu thực trạng xét xử các vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và kiến nghị một số vấn đề nhằm góp phần nâng cao chất lượng xét xử các vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

 

108.Xác định tội danh, xác định số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng / Đỗ Văn Chỉnh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 24/2004, Tr. 17-20

Từ khoá : Định tội danh, Hình phạt tiền, Trốn thuế,

Tóm tắt : Nội dung bài viết đề cập 3 vấn đề về tội phạm liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng: 1- Quy định về thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá trị gia tăng. 2- Về xác định tội danh. 3- Xác định số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

109.Về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Hiển Khanh // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 2/2004, Tr. 57-60

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Bộ luật hình sự, Tội phạm, Tội hiếp dâm,

Tóm tắt : Bài viết đề cập hai vấn đề còn chưa thống nhất là : tội "hiếp dâm" có cấu thành vật chất hay hình thức và chủ thể của tội hiếp dâm có phải là chủ thể đặc biệt không ?

 

110.Trao đổi về vấn đề định tội danh / Hoàng Quảng Lực // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 2/2004, Tr. 76-80

Từ khoá : Bộ luật hình sự, Định tội danh,

Tóm tắt : Theo tác giả, để định tội danh nói chung, người định tội danh phải đánh giá về mặt pháp lý đâyd đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm là khách thể, mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan. Tuy nhiên, trong phạm vi vấn đề đã nêu, chúng tôi thấy rằng sự khác nhau giữa các quan điểm trong việc định tội danh là xuất phát từ việc nhìn nhận và đánh giá khách thể của tội phạm. Bởi vậy, bài viết chỉ đề cập việc đánh giá các dấu hiệu thuộc khách thể của tội phạm.

 

111.Khái quát những thành tựu và những phương hướng nghiên cứu của khoa học Luật hình sự nước ta / Võ Khánh Vinh // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 3/2004, Tr. 55-65

Từ khoá : Luật hình sự,

Tóm tắt : Tác giả đi sâu phân tích các vấn đề sau : - Khái quát những thành tựu của khoa học Luật hình sự nước ta trong thời gian qua. -Những phương hướng nghiên cứu của khoa học Luật hình sự nước ta trong thời gian tới : +Xây dựng, hình thành và triển khai hướng nghiên cứu mới :xã hội học luật hình sự. +Đẩy mạnh nghiên cứu so sánh pháp luật hình sự. +Tiếp tục triển khai nghiên cứu theo chiều rộng và chiều sâu lý luận thực chứng (phân tích quy phạm)về luật hình sự.

 

112.Về hình phạt cấm cư trú trong Luật hình sự Việt Nam / Trịnh Quốc Toản // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 6/2004, Tr. 47-57

Từ khoá : Hình phạt, Cấm cư trú,

Tóm tắt : Bài viết phân tích hình phạt cấm cư trú - một hình phạt bổ sung trong Bộ luật Hình sự nước ta : -Những khía cạnh lịch sử của chế định hình phạt cấm cư trú trong pháp luật hình sự Việt Nam. -Khái niệm, nội dung, điều kiện và phạm vi áp dụng hình phạt cấm cư trú theo Bộ luật hình sự hiện hành. -Thực tiễn áp dụng hình phạt cấm cư trú. -Một số kiến nghị, đề xuất.

 

113.Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 6/2004, Tr. 58-65

Từ khoá : Miễn trách nhiệm hình sự,

Tóm tắt : Tác giả phân tích các vấn đề sau : - Về khái niệm miễn trách nhiệm hình sự. -Phân biệt miễn trách nhiệm hình sự với miễn hình phạt. -Một số đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự. -Về những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 1999. -Những kiến nghị hoàn thiện chế định miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 1999.

 

114.Nguyên tắc nhân đạo và việc hoàn thiện một số quy định thuộc phần chung của Bộ luật Hình sự nước ta / Hồ Sỹ Sơn // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 6/2004, Tr. 66-70

Từ khoá : Bộ luật Hình sự,

Tóm tắt : Bài viết trình bày các nội dung sau : - Khái niệm nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự. -Các đòi hỏi của nguyên tắc nhân đạo đối với việc quy định tội phạm và hình phạt trong Phần chung của Bộ luật Hình sự. -Nguyên tắc nhân đạo và việc hoàn thiện một số quy định về tội phạm và hình phạt trong Phần chung của Bộ luật Hình sự.

 

115.Một số đặc điểm tội phạm học của tội giết người / Đỗ Đức Hồng Hà // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 6/2004, Tr. 71-79

Từ khoá : Tội phạm học, Tội phạm,

Tóm tắt : Bài viết phân tích một số đặc điểm tội phạm học của tội giết người được rút ra từ 205 vụ án đã được xét xử từ năm 1999 đến năm 2003 trên phạm vi cả nước và đưa ra một số giải pháp đấu tranh phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này : -Giới tính và độ tuổi của người phạm tội giết người. -Trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình của người phạm tội giết người. -Nghề nghiệp và địa vị xã hội của người phạm tội giết người. -Mối quan hệ giữa người phạm tội và nạn nhân. -Động cơ và mục đích của người phạm tội giết người. -Tiền án, tiền sự của người phạm tội giết người. -Công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn phạm tội giết người. -Những nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người...

 

116.Khoa học luật hình sự : một số vấn đề cơ bản về khái niệm, các phương pháp nghiên cứu, thành tựu, hạn chế và những phương hướng / Lê Cảm // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 8/2004, Tr. 49-57

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Khoa học luật hình sự,

Tóm tắt : Tác giả phân tích các vấn đề sau : - Khái niệm khoa học luật hình sự. -Các phương pháp nghiên cứu của khoa học luật hình sự. -thành tựu chủ yếu đã đạt được của khoa học luật hình sự Việt Nam. -Một số điểm hạn chế chính của khoa học luật hình sự Việt Nam. -Những phương hướng cơ bản cần được triển khai nghiên cứu của khoa học luật hình sự Việt Nam.

 

117.Mấy ý kiến về vấn đề hình sự hoá các vi phạm liên quan tới hoạt động ngân hàng và một vài giải pháp khắc phục / Phạm Hồng Hải // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 8/2004, Tr. 58-62

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Hình sự hoá, Ngân hàng,

Tóm tắt : Tác giả phân tích, qua một số vụ án hình sự điển hình liên quan đến hoạt động của ngân hàng đã được điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử trong thời gian qua ở nước ta, cho thấy những người bị truy tố thường bị quy kết vì đã có một trong số những hành vi sau : -Hành vi vi phạm thủ tục vay và cho vay. -Hành vi vi phạm sử dụng vốn. -Hành vi vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Tác giả phân tích và đưa ra một số giải pháp khắc phục.

 

118.Các hình thức biểu hiện của chế định nhiều tội phạm trong luật hình sự Việt Nam / Lê Văn Đệ // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 8/2004, Tr. 63-68

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Nhiều tội phạm,

Tóm tắt : Theo tác giả , chế định nhiều tội phạm có 3 hình thức biểu hiện là : Phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần và tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Thực tiễn đấu tranh phòng, chống nhiều tội phạm ở nước ta cũng cho thấy đây là quan điểm được nhiều nhà hình sự học tán thành.

 

119.Về việc xác định tội danh / Phạm Văn Beo // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 8/2004, Tr. 69-79

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Định tội danh,

Tóm tắt : Tác giả phân tích 2 nguyên nhân cơ bản đồng thời nêu lên một số giải pháp về lý luận và thực tiễn : -Vấn đề cạnh tranh QPPL hình sự trong định tội. -Cơ sở để định tội không rõ ràng có thể là do QPPL hình sự không rõ ràng (thiếu dấu hiệu pháp lý)hoặc là những tình tiết bên trong của hành vi phạm tội không được bộc lộ rõ.

 

120.Về những xu hướng và nội dung cơ bản của chiến lược đấu tranh với tình hình tội phạm / Võ Khánh Vinh // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 10/2004, Tr. 50-58

Từ khoá : Tội phạm học, Tội phạm,

Tóm tắt : Tác giả đi sâu phân tích các vấn đề sau : - Đánh giá khái quát tình hình tội phạm và những phương thức và xu hướng đấu tranh với tình hình tội phạm hiện nay ở nước ta. - Những định hướng nội dung cơ bản của chiến lược đấu tranh với tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay.

 

121.Nghiên cứu tình hình tội danh dưới góc độ tội phạm học - một hướng tiếp cận để hoàn thiện phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự / Phạm Văn Tỉnh // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 11/2004, Tr. 71-79

Từ khoá : Tội phạm, Tội phạm học,

Tóm tắt : Bài viết trình bày các nội dung sau : -Khái quát kết quả nghiên cứu cơ cấu hình phạt : 1/Cơ cấu hình phạt trong tình hình tội danh (thời kỳ Bộ luật hình sự 1985 và thời kỳ Bộ luật hình sự 1999). 2/Cơ cấu hình phạt trong thực tế của tình hình tội phạm.

 

122.Khái quát về sự hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 12/2004, Tr. 62-68

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự,

Tóm tắt : Tác giả trình bày :Khái quát về sự hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam. Việc tìm hiều các văn bản pháp luật hình sự trước đây có chứa những quy phạm về miễn trách nhiệm hình sự nhằm làm rõ sự hình thành và phát triển của chúng trong lịch sử lập pháp hình sự VN có ý nghĩa lý luận - thực tiễn rất quan trọng, qua đó chúng ta tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chế định này.

 

123.Cần sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự về tình tiết "đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật mà còn vi phạm" / Phùng Văn Ngân // Tạp chí Pháp lý.- Số 11/2004, Tr. 29-30

Từ khoá : Xử phạt hành chính, Phòng chống tội phạm,

Tóm tắt : Bài viết phân tích những quy định trong phần tội phạm của Bộ luật hình sự về tình tiết "đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật mà còn vi phạm". Qua thực tế áp dụng, tác giả nêu một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để việc áp dụng những quy định của Bộ luật hình sự trong việc xử lý tội phạm nghiêm minh, triệt để, chính xác hơn.

 

124.Khái niệm tội phạm - So sánh giữa Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật Hình sự hiện nay / Nguyễn Ngọc Hoà // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 1/2005, Tr. 57-61

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Bộ luật hình sự, Tội phạm học, Tội phạm, Bộ luật Hồng Đức,

Tóm tắt : Tác giả so sánh : Khái niệm tội phạm - giữa Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật Hình sự hiện nay. Bài viết phân tích : -Về khái niệm tội phạm. -Về phân loại tội phạm.

 

125.Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong đấu tranh phòng, chống người chưa thành niên phạm tội / Trần Quang Tiệp // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- Số 1/2005, Tr. 62-66

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Chưa thành niên,

Tóm tắt : Theo tác giả, hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống người chưa thành niên phạm tội phụ thuộc vào việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan bảo vệ pháp luật đóng vai trò nòng cốt; gia đình, nhà trường, xã hội có vai trò quan trọng. Tác giả phân tích : -Sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường, xã hội trong đấu tranh phòng, chống người chưa thành niên phạm tội. -Sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong đấu tranh phòng, chống người chưa thành niên phạm tội. -Sự phối hợp giữa xã hội với gia đình và nhà trường trong đấu tranh phòng, chống người chưa thành niên phạm tội.

 

126.Về giải thích và hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về tội giết người - tồn tại và giải pháp / Đỗ Đức Hồng Hà // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 1/2005, Tr. 1-14

Từ khoá : Tội phạm, Tội giết người,

Tóm tắt : Bằng việc đưa ra một số vụ án cụ thể về tội giết người, tác giả nêu một số tồn tại cơ bản khi áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự để xử lý tội phạm và đề xuất một số giải pháp mang tính khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, giải thích và hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về tội giết người

 

127.Trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi xâm phạm sở hữu có giá trị tài sản bị xâm phạm dưới mức tối thiểu / Nguyễn Văn Trượng // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 1/2005, Tr. 19-22

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Xâm phạm sở hữu,

Tóm tắt : Nội dung bài viết gồm 3 phần, phân tích các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm sở hữu: 1- Mức giá trị tài sản tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định trong cấu thành cơ bản của một số tội xâm phạm sở hữu. 2- Trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi xâm phạm sở hữu có giá trị tài sản bị xâm phạm dưới mức tối thiểu quy định của Bộ luật Hình sự. 3- Thực tiễn xét xử các hành vi xâm phạm sở hữu có giá trị tài sản bị xâm phạm dưới mức tối thiểu.

 

128.Xử phạt hành chính, xử lý hành chính quy định trong Bộ luật Hình sự / Đỗ Văn Chỉnh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 1/2005, Tr. 24-26

Từ khoá : Định tội danh,

Tóm tắt : Tác giả đưa ra một số ví dụ cụ thể và phân tích theo quy định của Bộ luật Hình sự về tình tiết đã bị "xử phạt hành chính" hoặc đã bị "xử lý hành chính" để xem xét hành vi phạm pháp của người đó có bị truy tố, xét xử về tội tương ứng với hành vi vi phạm. Nắm vững quy định trên là điều cần thiết và quan trọng trong việc xác định có tội hay không có tội.

 

129.Về một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về miễn trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 2/2005, Tr. 7-12

Từ khoá : Pháp luật hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự,

Tóm tắt : Bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự: 1- Giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự; 2- Giải pháp về sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và gia đình được miễn trách nhiệm hình sự để giám sát, quản lý và giáo dục; 3- Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người có thẩm quyền quyết định việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự; 4- Giải pháp tăng cường vai trò của Viện Kiểm sát; 5- Giải pháp tăng cường sự hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm lập pháp hình sự về miễn trách nhiệm hình sự.

 

130.Chế định án treo và mô hình lý luận của nó trong Luật Hình sự Việt Nam / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 2/2005, Tr. 13-15

Từ khoá : án treo, Chế định án treo,

Tóm tắt : Nội dung bài viết gồm 8 phần, phân tích các vấn đề sau: 1- Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của án treo; 2- Bản chất pháp lý của chế định án treo; 3- Căn cứ và điều kiện để áp dụng án treo; 4- Tính chất của thời gian thử thách; 5- Cách tính thời gian thử thách; 6- Những điều kiện do pháp luật hình sự quy định trong thời gian thử thách; 7- Quyền và nghĩa vụ của người được hưởng án treo; 8- Mô hình lý luận của chế định án treo trong pháp luật hình sự Việt Nam.

 

131.Tội kinh doanh trái phép và hướng hoàn thiện trước xu thế hội nhập quốc tế / Trần Mạnh Đạt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 3/2005, Tr. 10-13

Từ khoá : Tội phạm kinh tế, Kinh doanh trái phép,

Tóm tắt : Chương XVI của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, với 29 tội danh (trong đó có tội kinh doanh trái phép). Bài viết nêu và phân tích những tác hại của tội kinh doanh trái phép, những dấu hiệu của tội kinh doanh trái phép. Để có nhận thức thống nhất, đầy đủ và chính xác về tội phạm này, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần sớm có văn bản chính thức về tội kinh doanh trái phép để góp phần xử lý nghiêm minh những hành vi xâm phạm tới trật tự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh.

 

132.Về việc áp dụng một số tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Trượng // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 3/2005, Tr. 24-27

Từ khoá : Định khung hình phạt, Tội giết người,

Tóm tắt : Bài viết đề cập đến việc áp dụng cặp tình tiết định khung "giết nhiều người" điểm a khoản 1 và giết người "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" điểm l khoản 1. Tác giả đưa ra 2 vụ án hiện có các quan điểm áp dụng pháp luật khác nhau để minh họa.

 

133.Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tội phản bội tổ quốc trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Trần Quang Tiệp // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 4/2005, Tr. 2-3

Từ khoá : Tội phạm, Phản bội tổ quốc,

Tóm tắt : Bài viết nêu tội phản bội tổ quốc được quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam; phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phản bội tổ quốc quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999.

 

134.Bàn về khái niệm tội phạm có tổ chức và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia / Nguyễn Phong Hoà // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 4/2005, Tr. 9-14

Từ khoá : Tội phạm có tổ chức,

Tóm tắt : Bài viết gồm 3 phần với các nội dung sau. Phần một, đưa ra các quan điểm chung về tội phạm có tổ chức và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc, của một số tổ chức và một số nước. Phần hai nêu vấn đề pháp lý về tội phạm có tổ chức trong pháp luật Việt Nam. Phần ba, đều xuất khái niệm về tội phạm có tổ chức.

 

135.Miễn chấp hành hình phạt tù / Mai Bộ // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 4/2005, Tr. 15-20

Từ khoá : Miễn chấp hành hình phạt, Hình phạt tù,

Tóm tắt : Bài viết phân tích các căn cứ miễn chấp hành hình phạt tù được quy định tại các điều 5, 57, 60, 61 và 62 Bộ luật Hình sự.

 

136.Về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 4/2005, Tr. 44-45

Từ khoá : , Liên bang Nga, Anh, Thuỵ ĐiểnPháp luật hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự,

Tóm tắt : Bài viết nêu những nét cơ bản về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự một số nước một số nước như Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Lào, Thuỵ Điển.

 

137.Bước đầu tìm hiểu về chính sách hình sự đối với phụ nữ trong pháp luật Việt Nam hiện hành / Nguyễn Chí Công // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 5/2005, Tr. 4-8

Từ khoá : Chính sách hình sự, Phụ nữ,

Tóm tắt : Nội dung bài nghiên cứu gồm 2 phần: I- Cơ sở pháp lý và khoa học của chính sách hình sự đối với phụ nữ trong pháp luật Việt Nam, phần này phân tích các vấn đề: - Bảo vệ quyền phụ nữ được quy định trong hiến pháp như một nguyên tắc hiến định là cơ sở pháp lý của chính sách hình sự; - Cơ sở khoa học. II- Chính sách hình sự đối với phụ nữ trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành.

 

138.Chế định đặc xá, chế định đại xá và mô hình lý luận của chúng trong pháp luật hình sự Việt Nam / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 5/2005, Tr. 10-16

Từ khoá : Pháp luật hình sự, Chế định đặc xá, Chế định đại xá,

Tóm tắt : Nội dung bài nghiên cứu phân tích những vấn đề lý luận về chế định đặc xá và chế định đại xá, trên cơ sở đó đưa ra một mô hình lý luận với các kiến giải lập pháp đối với chế định này.

 

139.Tổng hợp hình phạt đối với người được hưởng án treo / Vũ Thành Long // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 5/2005, Tr. 34-35

Từ khoá : Hình phạt, án treo,

Tóm tắt : Qua thực tiễn áp dụng chế định án treo cho thấy còn một nội dung cần phải có hướng áp dụng, đó là: Việc tổng hợp hình phạt khi một người được hưởng án treo phạm tội trong thời gian thử thách theo khoản 5 điều 60 Bộ luật hình sự. Tác giả nêu hai cách hiểu khác nhau về tổng hợp hình phạt khi một người phạm tội mới trong thời gian thử thách.

 

140.Vấn đề cần được hướng dẫn: có là tiền sự không kháng cáo của người bào chữa có hợp pháp không ? / Đỗ Văn Chỉnh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 5/2005, Tr. 35-37

Từ khoá : Chính sách hình sự, Phạm tội, Vị thành niên,

Tóm tắt : Bài viết nêu và phân tích những nội dung được quy định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự về nguyên tắc xử lý đối với người thành niên phạm tội. Trong quá trình áp dụng pháp luật vẫn tồn tại nhiều ý kiến về một số quy định của pháp luật hình sự cụ thể là: - Có xác định là tiền sự hay không ? - Có chấp nhận kháng cáo của luật sư không ? Để việc áp dụng pháp luật, những vấn đề trên cần được hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, vì đây là vấn đề thực tiễn đặt ra cho toà án giải quyết.

 

141.Nguyên tắc lỗi trong các vụ án "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" / Lê Văn Luật // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 6/2005, Tr. 14-16

Từ khoá : Vi phạm giao thông, Nguyên tắc lỗi, án giao thông,

Tóm tắt : Bài viết nêu khái niệm tội phạm; từ khái niệm đó cho thấy 5 dấu hiệu của tội phạm; vấn đề áp dụng nguyên tắc lỗi trong xét xử "án giao thông" mà trong thực tiễn đã gặp phải những vướng mắc nhất định khi áp dụng pháp luật thông qua một số vụ án cụ thể.

 

142.Những vấn đề lý luận về bốn yếu tố cấu thành tội phạm (trên cơ sở các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999)/ Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2005, Tr. 2-9

Từ khoá : Cấu thành tội pham, Lý luận về tội phạm,

Tóm tắt : Bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận về bốn yếu tố cấu thành tội phạm: I- Khách thể của tội phạm : Khái niệm; ý nghĩa pháp lý; phân loại; các tội phạm có nhiều khách thể; xác định khách thể của tội phạm; đối tượng tác động của tội phạm; vấn đề người bị hại trong luật hình sự và ý nghĩa lý luận - thực tiễn của nó. II- Mặt khách quan của tội phạm: khái niệm; hành vi phạm tội; hậu quả phạm tội; mối quan hệ nhân quả; các dấu hiệu không bắt buộc.

 

143.Về một số quan điểm trong bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999 (phần các tội phạm)/ Nguyễn Xuân Thanh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2005, Tr. 13-14

Từ khoá : Bình luận khoa học, Tội phạm kinh tế, Tội phạm về chức vụ,

Tóm tắt : Bài viết nêu những ưu điểm của bình luận khoa học Bộ luật Hình sự đối với công tác thực tiễn; đồng thời đưa ra một số ví dụ để thấy những bất cập, chưa đúng bản chất quy định của Bộ luật Hình sự khi hướng dẫn giải thích của bình luận khoa học Bộ luật Hình sự.

 

144.Xử lý đối với hành vi dùng vũ lực chống người thi hành công vụ ở nơi công cộng / Đỗ Đức Hồng Hà // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2005, Tr. 25-26

Từ khoá : Định tội danh,

Tóm tắt : Để định hướng đúng tội danh trong bài viết này, tác giả đưa ra tiêu chí phân biệt tội cố ý gây thương tích với tội gây rối trật tự công cộng và tội chống người thi hành công vụ (trong trường hợp người phạm tội đều có hành vi dùng vũ lực chống người thi hành công vụ ở nơi công cộng)qua một số vụ án thực tiễn.

 

145.Những vấn đề cơ bản về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Luật Hình sự Thuỵ Sĩ / Trịnh Quốc Toản // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2005, Tr. 44-48

Từ khoá : , Thuỵ SĩTrách nhiệm hình sự, Pháp nhân,

Tóm tắt : Nội dung bài viết gồm 6 phần: 1- Vài nét về lịch sử vấn đề. 2- Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự ngày 21-3-2003 với việc thừa nhận nguyên tắc trách nhiệm hình sự của pháp nhân. 3- Phạm vi áp dụng trách nhiệm hình sự của pháp nhân. 4- Trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với các tội phạm cụ thể. 5- Điều kiện áp dụng trách nhiệm hình sự của pháp nhân. 6- Hình phạt áp dụng đối với pháp nhận phạm tội.

 

146.Nhân thân người phạm tội với việc quy định trách nhiệm hình sự / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 8/2005, Tr. 2-7

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Nhân thân người phạm tội,

Tóm tắt : Bài viết đi sâu nghiên cứu về nhân thân người phạm tội với việc quy định trách nhiệm hình sự. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tiền án, tiền sự của người phạm tội và một số đặc điểm khác thuộc nhân thân người phạm tội là một trong các cơ sở của việc quy định trách nhiệm hình sự khi xem xét nhân thân người phạm tội.

 

147.Những vấn đề lý luận về bốn yếu tố cấu thành tội phạm (trên cơ sở các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999)/ Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 8/2005, Tr. 7-13

Từ khoá : Cấu thành tội phạm, Lý luận về tội phạm,

Tóm tắt : Bài nghiên cứu (tiếp theo kỳ trước)đề cập 2 vấn đề: III- Chủ thể của tội phạm: khái niệm; các dấu hiệu; mối quan hệ của các dấu hiệu; chủ thể đặc biệt của tội phạm; khái niệm và các đặc điểm pháp lý hình sự của nhân thân người phạm tội. IV- Mặt chủ quan của tội phạm: khái niệm; động cơ phạm tội và ý nghĩa pháp lý hình sự; sai lầm và ý nghĩa pháp lý hình sự.

 

148.Thời hiệu thi hành bản án đối với người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù / Vũ Thành Long // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 8/2005, Tr. 20-23

Từ khoá : Thời hiệu thi hành án, Hình phạt tù,

Tóm tắt : Bài viết nêu điều 61 và điều 62 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù. Tác giả đưa ra 2 trường hợp cụ thể và phân tích theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự về thời hiệu thi hành bản án. Qua 2 trường hợp ví dụ trên, tác giả có một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định đối với trường hợp người bị kết án được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

 

149.Về việc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù / Mai Bộ // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 8/2005, Tr. 24-28

Từ khoá : Thời hiệu thi hành án, Hình phạt tù,

Tóm tắt : Bài viết phân tích các điều kiện được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được quy định tại điều 81 Bộ luật hình sự.

 

150.Quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội "trộm cắp tài sản" / Mai Bộ // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 9/2005, Tr. 15-18

Từ khoá : Phạm tội, Trộm cắp tài sản,

Tóm tắt : Tội trộm cắp tài sản là một trong số các tội xâm phạm sở hữu được quy định tại điều 138 Bộ luật Hình sự. Bài viết phân tích về mặt lý luận 4 trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản: Trường hợp thứ nhất, phạm tội trộm cắp tài sản do có hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng trở lên. Trường hợp thứ hai, phạm tội trộm cắp tài sản do có hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp thứ ba, phạm tội trộm cắp tài sản do có hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản nhưng đã bị xử phạt hành chính. Trường hợp thứ tư, phạm tội trộm cắp tài sản do có hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản dưới 500 ngànđồng nhưng đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.