•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017

24/11/2017
Trong các ngày 21 và 22/11/2017, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2017.

Danh sách các đề tài cụ thể như sau:

 1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Kim Khuyên;
 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về án lệ ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: ThS. Cao Việt Thăng;
 3. Giải pháp bảo đảm quyền tự do lập Hội ở Việt Nam – Chủ nhiệm: ThS. Lê Thương Huyền;
 4. Chế độ bầu cử ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp – Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Minh Ngọc;
 5. Bảo đảm quyền tiếp cận tư pháp ở Việt Nam – Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Hường;
 6. Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 – Chủ nhiệm: TS. Đinh Thế Hưng;
 7. Quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Phan Thanh Hà;
 8. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thương mại hàng hóa dịch vụ và đầu tư thích ứng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thu Hương;
 9. Pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Viêt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Dung;
 10. Hiệu lực phán quyết của cơ quan tài phán hiến pháp ở một số nước trên thế giới – Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Hoa;
 11. Nghiên cứu so sánh pháp luật về đầu tư của các nước ASEAN – Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hưng;
 12.  Những vấn đề lý luận về quyền đối với bất động sản liền kề - Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hường;
 13.  Bình luận một số điểm mới cơ bản của Bộ Luật Dân sự năm 2015 – Chủ nhiệm: TS. Dương Quỳnh Hoa;
 14.  Pháp luật về bảo vệ môi trường nước theo lưu vực sông ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga.

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nêu ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí:

 • Thực hiện mục tiêu của đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu;
 • Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu; tài liệu và số liệu đã sử dụng;
 • Giá trị khoa học của đề tài;
 • Kết quả nghiên cứu đã công bố.

Tất cả 14 đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở. Sau nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng.

 

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (giữa), Chủ tịch một trong những Hội đồng nghiệm thu

 

ThS. Lê Phương Hoa (giữa) trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài trước Hội đồng

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh góp ý về đề tài

 

TS. Đinh Thế Hưng trả lời câu hỏi của Hội đồng nghiệm thu

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (bên trái) trao đổi với Chủ nhiệm đề tài