•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 3 luật

12/12/2016
Sáng 12.12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 3 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2: Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Ảnh: Hoàng Ngọc

 

Có hiệu lực từ ngày 1.1.2017, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung điểm g vào khoản 1, Điều 6 của Luật Đầu tư về kinh doanh pháo nổ; thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư bằng Phụ lục 4 của Luật này. Riêng quy định về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày 1.7.2017, gồm các quy định về kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; sản xuất lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô. Bãi bỏ một số điều khoản của các Luật như, Khoản 1, Điều 19 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

 

Luật Đấu giá tài sản quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại, quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Đối tượng áp dụng của Luật là đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản; tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua tài sản đấu giá; Cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Luật vẫn giữ quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam, đồng thời bổ sung một số điều, khoản quy định chung nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan, tránh thất thoát tài sản nhà nước. Tăng cường trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm nợ xấu của tổ chức này. Luật cũng bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm như: Nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản tiết lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi; nghiêm cấm người tham gia có hành vi thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác làm dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá, từ đó có cơ sở áp dụng chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản. Bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản.

 

Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2017, trừ khoản 4, Điều 80 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2017.

 

Gồm 9 chương, 68 điều, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định về quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm, thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.

 

(Theo http://daibieunhandan.vn)