•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”

13/11/2017
Ngày 7/11/2017, tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh phát biểu đề dẫn hội thảo

 

Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Thanh tra Chính phủ; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Học viện Khoa học xã hội; Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội; Viện NC Trung Quốc; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Viện Nhà nước và Pháp luật. Tham gia hội thảo còn có nhiều nhà khoa học khác.

 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã nêu bật nhu cầu của việc nghiên cứu kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam và lý do tổ chức hội thảo.

 

Mục đích của hội thảo là tạo diễn đàn để thông tin, trao đổi khoa học giữa các nhà nghiên cứu, những người tham gia hoạch định chính sách, nhà quản lý, người tham gia đào tạo, những người làm thực tiễn ở trung ương và địa phương về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta.

 

 

Phiên thứ nhất của hội thảo, “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước” do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Nguyễn Như Phát chủ trì. Trong phiên này hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận của các diễn giả về các chủ đề:

- Quyền lực và pháp luật của GS.TS. Võ Khánh Vinh;

- Chủ nghĩa hiến pháp và vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước của PGS.TS. Vũ Công Giao;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 của GS.TS. Trần Ngọc Đường;

- Nguyên tắc pháp quyền và sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh.

 

Hội thảo đã thảo luận sôi nổi với các ý kiến phát biểu của PGS.TS. Ngô Huy Cương, PGS.TS. Nguyễn Như Phát, GS.TS. Trần Ngọc Đường, GS.TS. Nguyễn Minh Tâm, PGS.TS. Vũ Công Giao, GS.TS. Đỗ Tiến Sâm, PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, PGS.TS. Vũ Thư,...

 

Phiên thứ hai “Thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta và giải pháp thực hiện” do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Phạm Hữu Nghị chủ trì.

Trong phiên này, hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận của các diễn giả về các chủ đề:

- Nhận diện những khó khăn, thách thức trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam và kiến nghị giải pháp của PGS.TS. Phạm Hữu Nghị;

- Sự cần thiết ban hành và nội dung cơ bản của đạo luật về bảo vệ Hiến pháp của PGS.TS. Nguyễn Như Phát;

- Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương: thực trạng và giải pháp của PGS.TS. Vũ Thư;

- Học thuyết trình tự công bằng và việc kiểm soát quyền lực nhà nước: kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam của TS. Bùi Tiến Đạt.

 

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

 

Bàn về mô hình cơ quan bảo vệ Hiến pháp chuyên trách, PGS.TS. Nguyễn Như Phát đề xuất phương án Quốc hội thành lập Hội đồng Hiến pháp bằng việc thông qua một đạo luật riêng về bảo hiến. Hội đồng Hiến pháp có vị trí tương đối độc lập nhưng phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp do Quốc hội quy định bằng văn bản luật. Hội đồng Hiến pháp thực hiện vai trò là cơ quan bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và của công dân. 

 

Bình luận tại hội thảo, TS. Đinh Thế Hưng cho rằng, các nhà khoa học cần nghiên cứu làm rõ hơn nữa khái niệm kiểm soát quyền lực, việc kiểm soát quyền lực được đặt ra khi nào. Ở Việt Nam, kiểm soát quyền lực nhà nước chưa được nhìn nhận rõ và chỉ mang tính một chiều từ Quốc hội đến các cơ quan nhà nước, chưa có sự kiểm soát ngược lại hoặc kiểm soát lẫn nhau, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp.

 

TS. Đinh Thế Hưng

 

Phát biểu kết thúc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học. Theo đó, những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước vẫn cần được làm rõ hơn nữa. Hội thảo đã phản ánh được những cấp độ, phương diện, khía cạnh khác nhau của thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta. Hội thảo cũng đưa ra các giải pháp, trong đó có một số giải pháp khá toàn diện cũng như các giải pháp từ kinh nghiệm quốc tế.

 

Cuối cùng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt Ban tổ chức cám ơn các báo cáo viên, các nhà khoa học, các đại biểu đã đến tham dự và thảo luận tại hội thảo; cám ơn bộ phận tổ chức và phục vụ hội thảo. 

Các tin cùng chuyên mục: