•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Tọa đàm Đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay”

23/06/2017
Ngày 19/6/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật đã diễn ra Tọa đàm khoa học của Đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Thúy Nga là chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì. Tham gia buổi tọa đàm có các thành viên đề tài và các nhà khoa học trong Viện.

TS. Phạm Thị Thúy Nga (giữa) chủ trì tọa đàm

 

Tại buổi tọa đàm, TS. Phạm Thị Thúy Nga giới thiệu về tổng quan tình hình nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Thương lượng tập thể (TLTT) là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực khoa học luật lao động. Các công trình nghiên cứu về TLTT trong lao động rất nhiều, nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài. Ở trong nước, TLTT đã được bắt đầu nghiên cứu từ lâu, tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây thì vấn đề TLTT mới thực sự tạo được sự quan tâm cùng với việc ký kết và thực hiện các thỏa ước lao động tập thể. Chỉ vài năm gần đây, các nhà nghiên cứu mới đề cập đến TLTT một cách độc lập và tách rời khỏi thỏa ước lao động tập thể.

 

Đề tài đề ra các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

-         Thứ nhất, phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về TLTT trong quan hệ lao động nói chung và quan hệ lao động tập thể nói riêng.

-         Thứ hai, phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh TLTT trong bối cảnh yêu cầu hội nhập.

-         Thứ ba, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về TLTT ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc.

-         Thứ tư, đưa ra các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật đảm bảo thực thi hiệu quả TLTT trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay.

 

Trao đổi tại tọa đàm, TS. Nguyễn Huy Khoa (Đại học Công đoàn) nêu ra những cơ sở, tiền đề chính cho việc hình thành và phát triển TLTT. Nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội, trong một xã hội công nghiệp vận hành theo nền kinh tế thị trường thì việc hình thành TLTT là một nhu cầu khách quan và cần thiết. Về mặt chính trị, một xã hội dân chủ và quyền tự do lập hội được Nhà nước thừa nhận và đảm bảo sẽ là tiền đề để hình thành TLTT trong quan hệ lao động. TS. Nguyễn Huy Khoa cũng phân tích các quy định pháp luật về TLTT ở một số quốc gia trên thế giới từ đó đề xuất một số kiến nghị cho Việt Nam.

 

TS. Nguyễn Hữu Khoa và PGS.TS. Phạm Hữu Nghị (từ phải sang)

trao đổi tại tọa đàm

 

Về mặt lý luận, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị cho rằng, các thành viên đề tài cần nhìn nhận và xác định cách thức tìm hiểu nhu cầu cũng như nhận thức về TLTT để từ đó làm rõ bản chất và mục đích của LĐTT trong quan hệ lao động ở Việt Nam.

 

Ngoài ra, PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm (Đại học Luật Hà Nội) trao đổi về vai trò của các quan hệ lao động tập thể. TS. Phan Thị Thanh Huyền (Đại học Công đoàn) chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những bất cập trong TLTT tại một số doanh nghiệp ở Việt Nam.

 

Các nhà khoa học cũng đã nhận xét, góp ý về một số nội dung của đề tài. Phát biểu kết thúc tọa đàm, TS. Phạm Thị Thúy Nga cám ơn và tiếp thu những trao đổi, góp ý của các nhà khoa học.

Các tin cùng chuyên mục: