•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 - 2020

10/04/2018
Trong 02 ngày, 9-10/4/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ triển khai trong năm 2019 - 2020.

Các nhà khoa học của Viện đã đăng ký 07 đề tài cấp Bộ thực hiện trong năm 2019 và 2020. Bản thuyết minh của mỗi đề tài gồm các phần chính sau:

-        Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài;

-        Tổng quan tình hình nghiên cứu;

-        Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể;

-        Nội dung chính của đề tài;

-        Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu.

 

PGS.TS. Vũ Thư trình bày thuyết minh đề tài

 

Dựa trên bản thuyết minh do chủ nhiệm đề tài trình bày, các hội đồng xét duyệt với 05 thành viên, trong đó có các nhà khoa học ở các cơ sở khác, đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Nhìn chung, các bản thuyết minh đã đạt những yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài. Với một số đề tài, các hội đồng xét duyệt yêu cầu các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung để bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức. Các chủ nhiệm đề tài đã có những trao đổi cũng như tiếp thu các ý kiến của hội đồng về các vấn đề liên quan đến chủ đề, nội dung nghiên cứu.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga (giữa), Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ

của PGS.TS. Vũ Thư cùng các thành viên khác trong Hội đồng

 

Danh sách cụ thể các đề tài khoa học cấp Bộ:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

 Luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 TS. Trần Văn Biên

2

 Cơ sở pháp lý bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

 PGS.TS. Lê Mai Thanh

3

 Chính sách pháp luật về phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý   kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 TS. Đinh Thế Hưng

4

 Bảo đảm quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay

 TS. Phạm Thị Thúy Nga

5

 Quản trị quốc gia trong quá trình phát triển ở Việt Nam hiện nay

 PGS.TS. Vũ Thư

6

 Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay

 TS. Phan Thanh Hà

7

 Báo cáo thường niên: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt   Nam hiện nay

 TS. Bùi Đức Hiển

Các tin cùng chuyên mục: