•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2017

22/12/2017
Sáng ngày 20/12/2017, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Viện, Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện.

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm có: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng, TS. Phạm Thị Thúy Nga – Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Thị Hưng – Chủ tịch Công đoàn.

 

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính:

-  Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018;

-  Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý của lãnh đạo Viện;

-  Báo cáo công tác tài chính;

-  Báo cáo công tác thanh tra nhân dân;

-  Thảo luận, góp ý về dự thảo các báo cáo tổng kết và bình bầu các danh hiệu thi đua.

 

Phó Viện trưởng, TS. Phạm Thị Thúy Nga (bìa phải) trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động

của Viện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 

Sau phần giới thiệu nội dung cuộc họp của đồng chí Nguyễn Thị Hưng, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Thúy Nga trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 về các mặt: công tác quản lý điều hành; nghiên cứu khoa học; tổ chức - đào tạo; kế hoạch – tài chính và quản lý cơ sở vật chất; hợp tác quốc tế; thông tin – thư viện, xuất bản và tạp chí; thi đua - khen thưởng; tư vấn pháp luật và hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

 

Về cơ bản, trong năm 2017, hầu hết các mặt hoạt động của Viện Nhà nước và Pháp luật đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Viện đã quán triệt, thực hiện tốt phương châm "đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả", thể hiện trên các mặt:

(1) Lãnh đạo Viện đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Lắng nghe ý kiến phản ánh, giải đáp ý kiến của công chức, viên chức. Bàn bạc, thảo luận dân chủ quy chế quản lý nội bộ của cơ quan.

 

(2) Công tác lập kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2017, quy hoạch, điều chuyển, bố trí cán bộ, bổ nhiệm, kéo dài, gia hạn công tác; đánh giá, phân loại công chức, viên chức; sử dụng tài sản; phân phối lợi ích; phân bổ lực lượng tham gia đề tài; thi đua, khen thưởng.v.v.. đều được thực hiện dân chủ thông qua bàn bạc, trao đổi, thống nhất giữa lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động, báo cáo xin ý kiến Chi bộ, Chi uỷ, Viện Hàn lâm.

 

Trên cơ sở đó, các nội quy, quy chế của Viện luôn đạt được sự đồng thuận, thể hiện đúng tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đa số cán bộ, viên chức, do đó, khi thực hiện có nhiều thuận lợi. Các sáng kiến hợp lý trong quản lý, điều hành nói chung và trong công tác tổ chức, quản lý khoa học đều được Lãnh đạo Viện nghiêm túc xem xét và tiếp thu. Nhờ đó, hiệu quả công tác quản lý điều hành ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

 

(3) Kỷ cương, kỷ luật công vụ, nhất là trong đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bình xét thi đua, khen thưởng, chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn đối với công việc, cũng như tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công bố sản phẩm nghiên cứu, số lượng công bố bài tạp chí tăng vọt, nhất là công bố quốc tế có nhiều khởi sắc.

 

Năm 2017, kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của cơ quan, với những thành tích và đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Viện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây cũng là sự động viên, khích lệ lớn cho tinh thần thi đua lập thành tích của tập thể và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện, thể hiện cụ thể qua những kết quả nổi bật sau:

- Hoàn thành các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở, cấp Bộ đúng hạn; đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, khách quan trong đánh giá; các chủ nhiệm đề tài có ý thức trách nhiệm cao hơn.

- Đề tài cấp Bộ năm 2016 - 2017 nghiệm thu cơ sở và nộp hồ sơ đúng hạn cho Viện Hàn lâm.

- Đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn (tháng 11/2017), các đề tài đều đạt loại khá.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất do Viện Hàn lâm giao.

- Dần kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ.

- Hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều đoàn ra hơn so với năm trước và kinh phí đoàn ra chủ yếu do cán bộ tự tìm kiếm; cán bộ nghiên cứu có nhiều bài tham luận tại các hội thảo quốc tế. Hoạt động hợp tác quốc tế góp phần củng cố uy tín của Viện trên bình diện quốc tế.

 

Để có được những kết quả trên là do Viện đã duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị; ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân; dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể; tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu; tranh thủ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ, thâm niên lâu năm và quan tâm đến công tác cán bộ.

 

Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý

 

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Đức Minh thay mặt lãnh đạo Viện trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý năm 2017. Sao đó, đồng chí Trần Văn Biên trình bày Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Ngân báo cáo tóm tắt về hoạt động tài chính của Viện và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng báo cáo công tác tài chính của Công đoàn trong năm 2017.

 

Với các nội dung đã được trình bày, Hội nghị đã nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận và các kiến nghị của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện nhằm góp phần hoàn thiện các bản báo cáo.

 

Trước khi kết thúc Hội nghị, các cán bộ, viên chức trong Viện đã tiến hành bỏ phiếu kín bình bầu các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân năm 2017. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất đề xuất lên Viện Hàn lâm công nhận 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 07 tập thể lao động xuất sắc năm 2017.

 

Toàn cảnh Hội nghị