•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

25/12/2017
Ngày 22/12/2017, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Đảng ủy viên Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng; đ/c Ngô Tiến Phát, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; đ/c Đỗ Tuấn Thành, Ban Tổ chức cán bộ và các đại biểu đại diện cho Ban Quản lý khoa học; Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Thi đua khen thưởng; Văn phòng Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành buổi họp, gồm 03 đồng chí: PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; ThS. Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch Công đoàn. ThS. Chu Thị Thanh An là thư ký Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đọc dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Đánh giá chung về hoạt động của Viện trong năm 2017, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, Viện Nhà nước và Pháp luật đã quán triệt, thực hiện tốt phương châm "Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả" do Viện Hàn lâm phát động. Kết quả đạt được là đơn vị duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể. Điều này thể hiện rất rõ trong hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của Viện. Các đồng chí lãnh đạo Viện, Chi ủy và hầu hết cán bộ quản lý cấp phòng, cán bộ Viện có ý thức xây dựng tập thể và làm việc có trách nhiệm hơn. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Dân chủ cơ sở được củng cố và phát huy.

 

Công tác năm 2017 của Viện Nhà nước và Pháp luật đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Chức năng, nhiệm vụ của Viện đã được tổ chức thực hiện đầy đủ trên các mặt hoạt động của Viện. Viện đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao.

- Hoạt động nghiên cứu đã được mở rộng về phạm vi, quy mô và được triển khai ở hầu hết các cấp độ: đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện; hội thảo, tọa đàm được thực hiện ở cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện, hội thảo quốc tế, hội thảo với các địa phương. Các đề tài cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các đề tài cấp Bộ, cấp Viện được nghiệm thu đúng hạn. Các chủ nhiệm đề tài có ý thức trách nhiệm cao hơn.

- Kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2017, cán bộ Viện đã công bố 9 cuốn sách, 62 bài tạp chí, trong đó có 05 bài tạp chí quốc tế. Số lượng công bố quốc tế tăng là một trong những điểm nhấn của hoạt động khoa học năm nay.

- Hoạt động hợp tác trong nước được đẩy mạnh và mở rộng với các hoạt động phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo với một số địa phương, đối tác mới.

- Hoạt động hợp tác quốc tế dần lấy lại sự ổn định với 03 hội thảo quốc tế, số lượng đoàn vào, đoàn ra tăng so với năm trước. Hoạt động quốc tế góp phần củng cố uy tín của Viện trên bình diện quốc tế.

- Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Viện Hàn lâm và thực tế đơn vị. Đây cũng là một trong những sự kiện quan trọng của Viện năm 2017.

- Viện đã tổ chức thi đua và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Viện đã tổ chức thành công sự kiện 50 năm thành lập Viện, qua đó ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Viện, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của Viện.

- Tạp chí Nhà nước và Pháp luật duy trì số lượng ấn phẩm, chất lượng và thời hạn xuất bản.

- Vai trò của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được phát huy.

 

Để có được những kết quả trên là do các nguyên nhân sau:

- Nhiều cán bộ Viện đã nỗ lực cố gắng vươn lên, phấn đấu nhiều hơn so với năm 2016; phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân.

- Đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động, sáng tạo và tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác.

- Duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy; sự chủ động của lãnh đạo Viện; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

- Phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể.

- Tranh thủ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ, thâm niên lâu năm; sự ủng hộ, động viên của các thế hệ cán bộ Viện.

- Quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ.

- Sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban chức năng, Văn phòng và các đoàn thể của Viện Hàn lâm và các đơn vị tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn.

 

Bên cạnh những thành tựu kể trên, việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của Viện vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.Đó là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa thường xuyên. Một số viên chức chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Một số đề tài có chất lượng chưa cao, một số cán bộ nghiên cứu chưa đảm bảo định mức nghiên cứu khoa học. Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu, nhất là xuất bản sản phẩm nghiên cứu đề tài cấp Bộ còn chậm và hạn chế.

 

Trong năm 2018, mục tiêu của Viện Nhà nước và Pháp luật là xây dựng tập thểđoàn kết, ổn định, phát triển; hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao; từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả làm việc, nhất là chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì kỷ luật lao động, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Cụ thể là:

- Tập thể Viện phấn đấu đạt được một trong các danh hiệu thi đua sau đây: được tặng Cờ thi đua của Viện Hàn lâm; Tập thể Viện, Tạp chí và ít nhất 8/13 phòng, Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Hoàn thành đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được giao. 90% các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

- Hoàn thành 100% kế hoạch ngân sách được giao; không có vấn đề tồn tại cần khắc phục sau quyết toán ngân sách năm 2017.

- Giữ vững tôn chỉ hoạt động, uy tín của Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, đạt tôn chỉ, mục đích thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật.   

 

Để có thể hoàn thành các mục tiêu trên, Viện Nhà nước và Pháp luật đề ra các giải pháp sau:

- Phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Viện tiếp tục rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ của các phòng, trung tâm, bộ phận và nhiệm vụ của các cá nhân cho phù hợp với thực tế của đơn vị, quy hoạch cán bộ, năng lực cán bộ, hạn chế sự trùng lặp, bỏ trống trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý. Các trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, phó phụ trách phòng phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, duy trì kỷ luật lao động và  giữ gìn tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận và đội ngũ chuyên gia của Viện. Tôn vinh, phát huy vai trò, uy tín, trình độ chuyên môn của các nhà khoa học được kéo dài thời hạn công tác theo Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ trong tư vấn, định hướng nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ chính trị đột xuất và đào tạo, hỗ trợ cán bộ trẻ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công văn đi và đến.        

 

Hội nghị đã nghe TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, đọc Quyết định xét tặng Danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2017 của Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, trong đó có 57 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, khen thưởng đột xuất 03 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác và 11 đồng chí có thành tích trong các lĩnh vực Quốc phòng, Phòng cháy chữa cháy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Văn thể, Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Viện Nhà nước và Pháp luật cũng thống nhất đềnghị Viện Hàn lâm trao thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm” cho 02 đồng chí, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 08 đồng chí.

 

Sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận nội dung Báo cáo tổng kết. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, dự thảo Báo cáo đã được xây dựng rất nghiêm túc, bao quát được hầu hết các hoạt động của Viện, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Viện trên tinh thần thẳng thắn, trung thực.

 

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Đảng ủy viên Viện Hàn lâm, đánh giá cao hoạt động khoa học của Viện qua số lượng bài tạp chí quốc tế và sách chuyên khảo. Góp ý về phương hướng hoạt động trong năm 2018, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn mong muốn Viện đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng hiện nay.

 

Đồng chí Đỗ Tuấn Thành, đại diện Ban Tổ chức cán bộ, ghi nhận những thành quả đã đạt được của Viện trong năm 2017. Ông cho biết, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức được Viện triển khai theo đúng hướng dẫn và được Lãnh đạo Viện Hàn lâm đánh giá cao.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cho rằng, qua dự thảo Báo cáo, các đồng chí đã làm được nhiều việc từ nghiên cứu, đào tạo đến tư vấn chính sách. Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, ông ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong năm 2017 thể hiện qua thành tích, khen thưởng của các cá nhân và tập thể.

 

Góp ý về công tác nghiên cứu khoa học trong năm tới, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đề xuất Viện nên có định hướng rõ hơn cho các hệ đề tài bám sát theo yêu cầu chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cụ thể là những vấn đề đã được nêu trong các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong công tác tổ chức cán bộ, Lãnh đạo Viện cần chủ động trong việc phân công, phân nhiệm, chú ý trong khoảng thời gian từ trung hạn đến dài hạn. Số lượng cán bộ tuy có tinh giảm nhưng năng lực, chất lượng cán bộ cần được nâng cao. Năm 2018 đánh dấu cột mốc 65 năm thành lập Viện Hàn lâm. Vì vậy, PGS.TS. Bùi Nhật Quang mong muốn Viện hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động thi đua và đoàn thể do Viện Hàn lâm phát động.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cảm ơn và thay mặt Viện tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý, gợi mở của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Bùi Nhật Quang. Ông đề nghị lãnh đạo Viện Hàn lâm và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch tiếp tục ủng hộ các Viện tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn nói chung cũng như Viện Nhà nước và Pháp luật nói riêng.

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt Đoàn chủ tịch xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, cán bộ, viên chức để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo tổng kết và tổ chức thực hiện.

 

Hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị: ThS. Nguyễn Thị Hưng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, TS. Phạm Thị Thúy Nga

(từ trái sang)

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đọc dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017

và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga đọc Quyết định xét tặng Danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2017

 

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn góp ý vào các dự thảo báo cáo

 

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị