•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 (420) năm 2023

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 (420) năm 2023 (01/08/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Tư (420) năm 2023.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 3 (419) năm 2023 (25/07/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Ba (419) năm 2023.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 (418) năm 2023 (17/03/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Hai (418) năm 2023.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1 (417) năm 2023 (15/02/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Giêng (417) năm 2023.
Giới thiệu sách “Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam”

Giới thiệu sách “Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam” (13/11/2023)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật là đơn vị chủ trì, TS. Dương Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm và đã được nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện.

Giới thiệu sách “Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay” (24/10/2023)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách do TS. Lê Thương Huyền, nghiên cứu viên Viện Nhà nước và Pháp luật, biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý III năm 2023.

Giới thiệu sách “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (08/09/2023)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách là sản phẩm của Hội thảo khoa học quốc gia “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Hội thảo diễn ra ngày 19/05/2022 nhằm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” (11/11/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách chuyên khảo này là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho TS. Nguyễn Linh Giang làm chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc.

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 3 năm 2023 (06/11/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 3 năm 2023. Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý II phần 2 năm 2023 về Chủ nghĩa hiến pháp (27/10/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về chủ nghĩa hiến pháp được thực hiện trong quý II năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận án và tài liệu.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý II phần 1 năm 2023 về Kinh tế xã hội vùng biên giới đất liền (11/09/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về kinh tế xã hội vùng biên giới đất liền được thực hiện trong quý II năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý I phần 2 năm 2023 về Quyết định hành chính (10/07/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về quyết định hành chính được thực hiện trong quý I năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!