•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu sách “Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam”

Giới thiệu sách “Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam” (11/03/2024)

Năm xuất bản:  2024

Cuốn sách chuyên khảo do TS. Phan Thanh Hà, nghiên cứu viên chính Viện Nhà nước và Pháp luật, biên soạn, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành quý I năm 2024.
Giới thiệu sách “Pháp luật an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam”

Giới thiệu sách “Pháp luật an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam” (26/02/2024)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu từ Đề tài cấp Bộ cùng tên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do tập thể tác giả là các nhà nghiên cứu, nhà giảng dạy trong lĩnh vực luật lao động và luật an sinh xã hội biên soạn. Chủ nhiệm Đề tài, TS. Hoàng Kim Khuyên, Phó Trưởng phòng Phòng Luật Kinh tế Viện Nhà nước và Pháp luật, là chủ biên của cuốn sách.
Giới thiệu sách “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay” (22/12/2023)

Năm xuất bản:  

Cuốn sách chuyên khảo do TS. Phan Thanh Hà là chủ biên cùng tập thể tác giả, được hình thành trên cơ sở Đề tài cấp Bộ cùng tên. Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 11 năm 2023.
Giới thiệu sách “Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam”

Giới thiệu sách “Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam” (13/11/2023)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật là đơn vị chủ trì, TS. Dương Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm và đã được nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện.
Giới thiệu sách “Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay” (24/10/2023)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách do TS. Lê Thương Huyền, nghiên cứu viên Viện Nhà nước và Pháp luật, biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý III năm 2023.
Giới thiệu sách “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Giới thiệu sách “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (08/09/2023)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách là sản phẩm của Hội thảo khoa học quốc gia “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Hội thảo diễn ra ngày 19/05/2022 nhằm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” (11/11/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách chuyên khảo này là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho TS. Nguyễn Linh Giang làm chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc.
Giới thiệu sách “Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông”

Giới thiệu sách “Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông” (20/05/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách do TS. Trương Vĩnh Khang, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2022.