•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2023 (12/12/2023)

Cuối tháng 11 năm 2023, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 25 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2023.
Xét duyệt thuyết mình đề tài cơ sở năm 2024

Xét duyệt thuyết mình đề tài cơ sở năm 2024 (29/06/2023)

Trong tháng 6 năm 2023, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh 24 đề tài khoa học cấp cơ sở sẽ thực hiện trong năm 2024.
Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2022

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2022 (12/12/2022)

Trong những tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2022, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 22 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2022.
Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 (03/06/2022)

Trong các ngày từ 27 đến 30/05/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023.
Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021 (03/12/2021)

Trong 02 ngày, 29/11 và 01/12/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021.
Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2020

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (27/11/2020)

Từ ngày 24 đến 26/11/2020, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 10 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020.

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 (22/04/2020)

Trong 02 ngày, 20-21/4/2020, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021.
Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019 (20/11/2019)

Trong 02 ngày, 14 và 15/11/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2019.