Hội thảo “Xây dựng mô hình hiệu lực của quyền hiến định trong luật tư ở Việt Nam”

Hội thảo “Xây dựng mô hình hiệu lực của quyền hiến định trong luật tư ở Việt Nam” (23/01/2024)

Ngày 17/01/2024, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo về chủ đề “Xây dựng mô hình hiệu lực của quyền hiến định trong luật tư ở Việt Nam”. Đây là hoạt động khoa học trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu tiềm năng của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Nafosted mã số 18/2022/TN, “Xây dựng mô hình hiệu lực của quyền hiến định trong luật tư”. Hội thảo được tổ chức tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE