Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức kết nạp đảng viên năm 2024

Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức kết nạp đảng viên năm 2024 (03/04/2024)

Ngày 02/04/2024, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE