•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 - 2024

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 - 2024 (31/05/2022)

Ngày 28/05/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ sẽ triển khai trong năm 2023 - 2024.

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 - 2022 (27/04/2020)

Trong 02 tuần qua, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ triển khai trong năm 2021 - 2022.
Các đề tài cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2017 – 2018 hoàn thành nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các đề tài cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2017 – 2018 hoàn thành nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/04/2019)

Trong 4 tháng đầu năm 2019, 06 đề tài cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018, đã được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xong.
Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (18/03/2019)

Chiều ngày 14/03/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Linh Giang làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2018

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2018 (30/11/2018)

Trong tháng 11/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Bộ thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018.
Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 - 2020

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 - 2020 (10/04/2018)

Trong 02 ngày, 9-10/4/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ triển khai trong năm 2019 - 2020.