•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2022 về Hoạt động tư pháp (phần 3) (14/12/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về hoạt động tư pháp được thực hiện trong quý 3 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2022 về Độc lập tư pháp (phần 2) (22/11/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về độc lập tư pháp được thực hiện trong quý 3 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2022 về Cơ quan tư pháp (phần 1) (16/11/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về cơ quan tư pháp được thực hiện trong quý 3 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 2 năm 2022 về Văn hóa pháp luật (phần 3) (10/10/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về văn hóa pháp luật được thực hiện trong quý 2 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 2 năm 2022 về Nguyên tắc tập trung dân chủ ở Việt Nam (phần 2) (05/09/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về nguyên tắc tập trung dân chủ ở Việt Nam được thực hiện trong quý 2 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!