•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật (22/10/2010)

Theo quy định tại Quyết định số 929/QĐ-KHXH ngày 8 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Nhà nước và Pháp luật theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Viện Nhà nước và Pháp luật có chức năng và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Xem tiep..