•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (26/11/2019)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Nghị định số 80/2019/NĐ-CP: Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (08/11/2019)

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó, bổ sung Chương Va vào sau Chương V quy định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP: Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng (25/09/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Bộ Tư pháp công bố 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (06/08/2019)

Ngày 25/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Nghị định số 65/2019/NĐ-CP: Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi (29/07/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP: Tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng (15/07/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Công bố 7 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy

Công bố 7 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy (05/07/2019)

Sáng ngày 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì và điều hành cuộc họp.

Điểm mới về chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (17/06/2019)

Thông tư 03/2019/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019) có một số điểm đáng chú ý về chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau: