•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Công bố 7 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy

Công bố 7 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy (05/07/2019)

Sáng ngày 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì và điều hành cuộc họp.

Điểm mới về chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (17/06/2019)

Thông tư 03/2019/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019) có một số điểm đáng chú ý về chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:

Các văn bản có hiệu lực thi hành từ tháng 6 năm 2019 (14/06/2019)

Xin giới thiệu đến bạn đọc các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ tháng 6 năm 2019.

Nghị định số 43/2019/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng (03/06/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019 (04/05/2019)

Một số chinh sách mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ tháng 5/2019.

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ (02/04/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 (27/03/2019)

Ngày 21/03/2019, Chính phủ ban hành Báo cáo số 85/BC-CP gửi đến Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018. Viện Nhà nước và Pháp luật xin đăng toàn văn nội dung của báo cáo này. Mời quý vị xem ở file đính kèm!
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước (15/02/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.