•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình

Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình (07/11/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (27/10/2023)

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2023 (27/09/2023)

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung quy định nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch (14/08/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.
Một số điểm mới của Luật Giao dịch điện tử năm 2023

Một số điểm mới của Luật Giao dịch điện tử năm 2023 (01/08/2023)

Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gồm 7 chương, 54 điều có một số điểm mới so với luật hiện hành. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có sửa đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 đạo luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 đạo luật vừa được Quốc hội thông qua (18/07/2023)

Sáng 17/7/2023, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (10/07/2023)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 7/2023 (03/07/2023)

Dưới đây là thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 7/2023.