•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022 (05/09/2022)

Nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh vận tải, chính sách thuế, người có công... sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2022.

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8% (03/08/2022)

Ngày 20/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (07/07/2022)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 7/2022 (04/07/2022)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông cáo báo chí Chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 7/2022.
Quy chế làm việc của Chính phủ

Quy chế làm việc của Chính phủ (27/06/2022)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó nêu rõ 6 nguyên tắc làm việc của Chính phủ.
Đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (10/06/2022)

Từ ngày 01/08/2022, việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành.

Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (21/03/2022)

Ngày 12/03/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (25/02/2022)

Liên Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/ TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành.