•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 (418) năm 2023

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 (418) năm 2023 (17/03/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Hai (418) năm 2023.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1 (417) năm 2023 (15/02/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Giêng (417) năm 2023.

Tổng mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 2022 (13/01/2023)

Tổng mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 2022 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 12 (416) năm 2022 (12/01/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng 12 (416) năm 2022.
Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” (11/11/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách chuyên khảo này là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho TS. Nguyễn Linh Giang làm chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc.

Giới thiệu sách “Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông” (20/05/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách do TS. Trương Vĩnh Khang, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2022.

Giới thiệu sách “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam” (04/04/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách được hoàn thành trên cơ sở kết quả đề tài cấp Bộ cùng tên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do TS. Phạm Thị Thúy Nga chủ biên cùng tập thể tác giả là các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực luật lao động và luật an sinh xã hội biên soạn. Cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý IV năm 2021.

Giới thiệu sách “Luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (28/03/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách do TS. Trần Văn Biên (Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật) chủ biên và tập thể tác giả biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý IV năm 2021.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 năm 2022 về Vụ án hình sự (phần 2) (05/04/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về vụ án hình sự được thực hiện trong quý 4 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 năm 2022 về Kiểm soát quyền lực nhà nước (phần 1) (03/02/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện trong quý 4 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2022 về Hoạt động tư pháp (phần 3) (14/12/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về hoạt động tư pháp được thực hiện trong quý 3 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2022 về Độc lập tư pháp (phần 2) (22/11/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về độc lập tư pháp được thực hiện trong quý 3 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!