•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 (362) năm 2018 (28/06/2018)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Sáu năm 2018 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5 (361) năm 2018 (04/06/2018)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Năm năm 2018 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 (360) năm 2018 (27/04/2018)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Tư năm 2018 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 3 (359) năm 2018 (26/03/2018)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Ba năm 2018 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2013”

Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2013” (23/04/2018)

Năm xuất bản:  2018

Chủ biên cuốn sách là TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng phòng Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2018.

Giới thiệu sách “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay” (12/07/2017)

Năm xuất bản:  2017

Tác giả cuốn sách là TS. Bùi Đức Hiển, nghiên cứu viên phòng Pháp luật Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật.

Giới thiệu sách “Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh” (05/05/2017)

Năm xuất bản:  2016

Cuốn sách do Nhà nước đặt hàng. Đồng chủ biên là PGS.TS. Nguyễn Như Phát và PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 12 năm 2016.

Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015” (16/08/2016)

Năm xuất bản:  2016

Chủ biên cuốn sách là PGS.TS. Vũ Thư và ThS. Lê Thương Huyền, cán bộ nghiên cứu phòng NC Nhà nước pháp quyền, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành tháng 6/2016.

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện năm 2017 (Phần 2) (04/04/2018)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2017. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện năm 2017 (Phần 1) (08/01/2018)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2017. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách chuyên ngành luật hình sự (Phần 2) (19/06/2017)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu danh mục sách chuyên ngành luật hình sự. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách chuyên ngành luật hình sự (Phần 1) (15/05/2017)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu danh mục sách chuyên ngành luật hình sự. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!