•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 9 (413) năm 2022

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 9 (413) năm 2022 (22/09/2022)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Chín (413) năm 2022.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 8 (412) năm 2022 (23/08/2022)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Tám (412) năm 2022.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (411) năm 2022 (25/07/2022)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Bảy (411) năm 2022.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 (410) năm 2022 (27/06/2022)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Sáu (410) năm 2022.
Giới thiệu sách “Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông”

Giới thiệu sách “Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông” (20/05/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách do TS. Trương Vĩnh Khang, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2022.

Giới thiệu sách “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam” (04/04/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách được hoàn thành trên cơ sở kết quả đề tài cấp Bộ cùng tên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do TS. Phạm Thị Thúy Nga chủ biên cùng tập thể tác giả là các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực luật lao động và luật an sinh xã hội biên soạn. Cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý IV năm 2021.

Giới thiệu sách “Luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (28/03/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách do TS. Trần Văn Biên (Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật) chủ biên và tập thể tác giả biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý IV năm 2021.

Giới thiệu sách “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua” (02/03/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Như Phát chủ biên và tập thể tác giả là các nhà nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 9 năm 2021.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 1 năm 2022 về Kiểm soát quyền lực nhà nước (phần 2) (06/07/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện trong quý 1 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 1 năm 2022 về Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (phần 1) (04/07/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại được thực hiện trong quý 1 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật số 09 (quý 4 năm 2021) (03/03/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 4 năm 2021. Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 năm 2021 về Bảo hiểm thất nghiệp (22/12/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện trong quý 4 năm 2021. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!