•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 8 (376) năm 2019 (11/09/2019)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Tám năm 2019 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (375) năm 2019 (01/08/2019)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Bảy năm 2019 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 (374) năm 2019 (11/07/2019)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Sáu năm 2019 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5 (373) năm 2019 (05/06/2019)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Năm năm 2019 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Giới thiệu sách “Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay” (04/01/2019)

Năm xuất bản:  2018

Tác giả cuốn sách là TS. Phạm Thị Hương Lan, nghiên cứu viên chính Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2018.

Giới thiệu sách chuyên khảo “Tư tưởng chính trị - pháp lý ở làng xã cổ truyền vùng đồng bằng Bắc bộ và ảnh hưởng đối với xã hội Việt Nam” (05/11/2018)

Năm xuất bản:  2018

Chủ biên cuốn sách là PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 8 năm 2018.

Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2013” (23/04/2018)

Năm xuất bản:  2018

Chủ biên cuốn sách là TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng phòng Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2018.

Giới thiệu sách “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay” (12/07/2017)

Năm xuất bản:  2017

Tác giả cuốn sách là TS. Bùi Đức Hiển, nghiên cứu viên Phòng Pháp luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật ấn hành năm 2017.

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2018 (Phần 2) (22/02/2019)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2018 (phần 2). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2018 (Phần 1) (29/01/2019)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2018. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Khoa học pháp lý từ năm 2010 đến 2017 (07/09/2018)

Mục lục Tạp chí Khoa học pháp lý từ năm 2010 đến 2017 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Luật học từ năm 2014 đến 2017 (10/08/2018)

Mục lục Tạp chí Luật học từ năm 2014 đến 2017 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!