•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 (420) năm 2023

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 (420) năm 2023 (01/08/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Tư (420) năm 2023.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 3 (419) năm 2023 (25/07/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Ba (419) năm 2023.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 (418) năm 2023 (17/03/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Hai (418) năm 2023.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1 (417) năm 2023 (15/02/2023)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Giêng (417) năm 2023.
Giới thiệu sách “Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam”

Giới thiệu sách “Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam” (11/03/2024)

Năm xuất bản:  2024

Cuốn sách chuyên khảo do TS. Phan Thanh Hà, nghiên cứu viên chính Viện Nhà nước và Pháp luật, biên soạn, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành quý I năm 2024.

Giới thiệu sách “Pháp luật an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam” (26/02/2024)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu từ Đề tài cấp Bộ cùng tên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do tập thể tác giả là các nhà nghiên cứu, nhà giảng dạy trong lĩnh vực luật lao động và luật an sinh xã hội biên soạn. Chủ nhiệm Đề tài, TS. Hoàng Kim Khuyên, Phó Trưởng phòng Phòng Luật Kinh tế Viện Nhà nước và Pháp luật, là chủ biên của cuốn sách.

Giới thiệu sách “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay” (22/12/2023)

Năm xuất bản:  

Cuốn sách chuyên khảo do TS. Phan Thanh Hà là chủ biên cùng tập thể tác giả, được hình thành trên cơ sở Đề tài cấp Bộ cùng tên. Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 11 năm 2023.

Giới thiệu sách “Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam” (13/11/2023)

Năm xuất bản:  2023

Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật là đơn vị chủ trì, TS. Dương Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm và đã được nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 phần 2 năm 2023 về Kinh tế số (02/04/2024)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về Kinh tế số (phần 2) được thực hiện trong quý 4 năm 2023. Tư liệu là các bài tạp chí.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 phần 1 năm 2023 về Kinh tế số (13/03/2024)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về Kinh tế số (phần 1) được thực hiện trong quý 4 năm 2023. Tư liệu bao gồm đề tài, sách, kỷ yếu hội thảo và tài liệu nước ngoài.

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 4 năm 2023 (05/03/2024)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 4 năm 2023. Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2023 về Chính sách thu hút đầu tư (12/01/2024)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về Chính sách thu hút đầu tư được thực hiện trong quý 3 năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận án, luận văn và tài liệu.