•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Khảo sát thực tế về quản lý chất thải tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc

Khảo sát thực tế về quản lý chất thải tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc (08/11/2022)

Đây là một trong các hoạt động của Dự án “Pháp luật về phát triển kinh tế tuần hoàn để đảm bảo phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”. Các chuyến đi tham quan, khảo sát diễn ra trong tháng 9 năm 2022.
Nghiệm thu Đề tài “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần chung)”

Nghiệm thu Đề tài “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần chung)” (25/07/2019)

Ngày 19/07/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Trường của Đề tài “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần chung)”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Luật, Đại học Huế, do PGS.TS. Nguyễn Duy Phương và TS. Đinh Thế Hưng đồng Chủ nhiệm.
Nghiệm thu Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”

Nghiệm thu Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015” (22/07/2019)

Ngày 15/07/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Trường của Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Luật, Đại học Huế, do PGS. TS. Đoàn Đức Lương và TS. Dương Quỳnh Hoa đồng chủ nhiệm.
Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết hợp tác với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết hợp tác với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (14/05/2018)

Ngày 10/5/2018, Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu, giảng dạy giữa Viện Nhà nước và Pháp luật và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Học viện) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Luật, Đại học Huế (16/03/2018)

Ngày 12/3/2018, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế.