•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết hợp tác với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

14/05/2018
Ngày 10/5/2018, Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu, giảng dạy giữa Viện Nhà nước và Pháp luật và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Học viện) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Tham gia buổi lễ, về phía Viện Nhà nước và Pháp luật có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng; TS. Trần Văn Biên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật; ThS. Lê Phương Hoa, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; ThS. Cao Việt Thăng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Lý luận về Nhà nước và Pháp luật và ThS. Nguyễn Đình Sơn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính.

 

Về phía Học viện có TS. Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc; TS. Nguyễn Phú Trường, Phó Giám đốc; TS. Đào Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa Chính trị học; TS. Trần Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác chính trị sinh viên và TS. Đặng Vũ Tùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính.

 

Hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đang là xu thế phổ biến trên thế giới hiện nay, trong đó hợp tác giữa các học viện, trường đại học với các viện nghiên cứu là chiến lược nhằm lồng ghép hoạt động đào tạo vào nghiên cứu khoa học. Học viện, trường đại học ngoài chức năng cơ bản là giáo dục, đào tạo, ngày nay càng quan tâm nhiều hơn nữa tới hoạt động nghiên cứu khoa học. Mặt khác, các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu bên cạnh chức năng chính là nghiên cứu khoa học, thì cũng cần sử dụng kết quả nghiên cứu của mình ứng dụng vào hoạt động giảng dạy, đào tạo. Như vậy, giữa đào tạo và nghiên cứu luôn tồn tại mối quan hệ mật thiết, quyết định rất lớn trong việc đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, trí thức cao phục vụ cho đất nước.

 

Trên cơ sở đó, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất hợp tác trong 03 lĩnh vực chính, đó là: nghiên cứu khoa học, giảng dạy và xây dựng tạp chí chuyên ngành.