•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (01/12/2022)

Chiều ngày 30/11/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phiên họp có sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan chủ trì soạn thảo và đại diện các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (24/11/2022)

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ (19/09/2022)

Chiều 14/9/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Thảo luận tai phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Đề nghị xây dựng Luật Dược sửa đổi: Đề xuất gia hạn tự động giấy đăng ký lưu hành thuốc (14/09/2022)

Đây là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược diễn ra ngày 07/09/2022 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì.

Những việc Thừa phát lại không được làm (09/11/2022)

Theo Thông tư số 08/2022/TT-BTP mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ban hành về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, thì Thừa phát lại không được nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng. Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định cụ thể về mối quan hệ của Thừa phát lại với các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022 (01/11/2022)

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 11/2022.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (21/10/2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022 (05/09/2022)

Nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh vận tải, chính sách thuế, người có công... sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2022.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính - Những điểm mới cơ bản (26/01/2021)

Tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật số 67/2020/QH14 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022).

Một số vấn đề về thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (29/11/2019)

Chế định về thời hiệu là một chế định quan trọng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc nhận thức đúng và áp dụng nghiêm túc, thống nhất về thời hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như việc giải quyết bồi thường của cơ quan nhà nước. Do đó, việc nhận thức đúng, áp dụng pháp luật thống nhất về thời hiệu, cách tính thời hiệu và các quy định liên quan đến thời hiệu là cần thiết.

Hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm ở nước ta hiện nay (15/11/2019)

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển mạnh hiện nay, nguồn vốn mà các cá nhân, tổ chức huy động để thực hiện sản xuất, kinh doanh…chủ yếu được thực hiện từ các tổ chức tín dụng. Vì thế, việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, phương thức xử lý tài sản bảo đảm là điểm mấu chốt để đảm báo tính công khai, khách quan, minh bạch của việc xử lý tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, thực tế thì việc xử lý tài sản bảo đảm vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, vì vậy cần phải có những giải pháp để hoàn thiện quy định này.

Hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng ngân hàng (21/10/2019)

Trong thời buổi hội nhập và phát triển kinh tế việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật về thế chấp tài sản nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng là việc làm cần thiết. Hiện nay, hầu hết các văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế ở nước ta vẫn còn tồn tại những yếu tố phi thị trường và chưa phù hợp với thực tiễn đời sống.