•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Gỡ vướng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (24/11/2023)

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Luật Lưu trữ (sửa đổi): Nghiên cứu quy định về nguồn lực đầu tư đối với công tác lưu trữ ở các cấp (16/11/2023)

Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã được trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ. Tham gia ý kiến về dự án luật này, các đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu quy định về nguồn lực đầu tư đối với công tác lưu trữ ở các cấp.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế (09/11/2023)

Sáng 07/11/2023, tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã nêu một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế trong thời gian tới.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng và quyết định sáng suốt (06/11/2023)

Dõi theo Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội Khóa XV, cử tri và Nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt đến phiên họp ngày 3/11/2023 thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là những nội dung thuộc cơ chế quản lý, chính sách tài chính đất đai, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…
Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình

Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình (07/11/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (27/10/2023)

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2023 (27/09/2023)

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung quy định nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch (14/08/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính - Những điểm mới cơ bản (26/01/2021)

Tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật số 67/2020/QH14 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022).

Một số vấn đề về thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (29/11/2019)

Chế định về thời hiệu là một chế định quan trọng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc nhận thức đúng và áp dụng nghiêm túc, thống nhất về thời hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như việc giải quyết bồi thường của cơ quan nhà nước. Do đó, việc nhận thức đúng, áp dụng pháp luật thống nhất về thời hiệu, cách tính thời hiệu và các quy định liên quan đến thời hiệu là cần thiết.

Hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm ở nước ta hiện nay (15/11/2019)

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển mạnh hiện nay, nguồn vốn mà các cá nhân, tổ chức huy động để thực hiện sản xuất, kinh doanh…chủ yếu được thực hiện từ các tổ chức tín dụng. Vì thế, việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, phương thức xử lý tài sản bảo đảm là điểm mấu chốt để đảm báo tính công khai, khách quan, minh bạch của việc xử lý tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, thực tế thì việc xử lý tài sản bảo đảm vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, vì vậy cần phải có những giải pháp để hoàn thiện quy định này.

Hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng ngân hàng (21/10/2019)

Trong thời buổi hội nhập và phát triển kinh tế việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật về thế chấp tài sản nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng là việc làm cần thiết. Hiện nay, hầu hết các văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế ở nước ta vẫn còn tồn tại những yếu tố phi thị trường và chưa phù hợp với thực tiễn đời sống.