•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo “Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng tòa án trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Thực trạng và hướng hoàn thiện”

Hội thảo “Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng tòa án trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Thực trạng và hướng hoàn thiện” (22/04/2024)

Ngày 16/04/2024, Ban chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ “Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng phương thức tòa án ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã tổ chức hội thảo tại trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Chủ trì hội thảo là PGS.TS. Dương Quỳnh Hoa, Chủ nhiệm đề tài.
Tọa đàm “Xây dựng tòa án thông minh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”

Tọa đàm “Xây dựng tòa án thông minh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” (16/04/2024)

Ngày 09/04/2024, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, phòng Pháp luật về tư pháp tổ chức tọa đàm nằm trong hoạt động khoa học chung của Viện có chủ đề “Xây dựng tòa án thông minh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Trưởng phòng, PGS.TS. Dương Quỳnh Hoa, chủ trì tọa đàm.
Hội thảo “Chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Hội thảo “Chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (11/04/2024)

Hội thảo diễn ra vào ngày 03/04/2024, là hoạt động khoa học của Đề tài cấp Bộ “Chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay” do TS. Hoàng Kim Khuyên là chủ nhiệm.
Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận về hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cơ quan thực hiện quyền hành pháp đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền tư pháp”

Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận về hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cơ quan thực hiện quyền hành pháp đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền tư pháp” (08/04/2024)

Ngày 29/03/2024, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm khoa học của Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cơ quan thực hiện quyền hành pháp đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn mới”. PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là Chủ nhiệm đề tài. Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì.
Tọa đàm khoa học “Pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

Tọa đàm khoa học “Pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” (29/03/2024)

Tọa đàm là hoạt động sinh hoạt khoa học của Viện được tổ chức vào ngày 25/03/2024. Chủ đề của tọa đàm do Phòng Luật Kinh tế đề xuất và triển khai thực hiện.