•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo khoa học “5 năm thi hành Hiến pháp 2013: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”

Hội thảo khoa học “5 năm thi hành Hiến pháp 2013: Thành tựu và những vấn đề đặt ra” (20/09/2018)

Ngày 12/9/2018, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội thảo “5 năm thi hành Hiến pháp 2013: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” (14/09/2018)

Ngày 7/9/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Hoàng Kim Khuyên, phòng Quyền con người và Luật về các vấn đề xã hội là chủ nhiệm. Thành viên của đề tài là NCV. Trần Tuấn Minh.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận về tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận về tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội” (07/09/2018)

Tọa đàm diễn ra ngày 30/8/2018 tại Hội trường Viện. Đề tài do TS. Phan Thanh Hà là chủ nhiệm. Các thành viên còn lại của đề tài là TS. Trương Vĩnh Khanh và ThS. Nguyễn Đình Sơn.

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Lý luận pháp luật về quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam hiện nay” (31/08/2018)

Ngày 23/8/2018, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở do ThS. Phạm Thị Hương Giang là chủ nhiệm có chủ đề “Lý luận pháp luật về quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Hội thảo “Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Việt Nam trong thời gian tới”

Hội thảo “Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Việt Nam trong thời gian tới” (27/08/2018)

Ngày 15/8/2018, tại Hội trường tầng 1 trụ sở 27 Trần Xuân Soan, đã diễn ra Hội thảo của Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”, mã số KX04.06/16-20, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là chủ nhiệm.