•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo quốc tế công bố kết quả nghiên cứu “Pháp luật về thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”

Hội thảo quốc tế công bố kết quả nghiên cứu “Pháp luật về thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” (07/11/2022)

Đây là hội thảo trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu “Pháp luật về phát triển kinh tế tuần hoàn để đảm bảo phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” do Văn phòng Konrad Adenauer Stiftung (CHLB Đức) tại Việt Nam tài trợ. Hội thảo diễn ra ngày 27/10/2022 tại khách sạn Sheraton, Hà Nội.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cấp cơ sở tuần từ ngày 04/10 đến 07/10/2022

Sinh hoạt khoa học các đề tài cấp cơ sở tuần từ ngày 04/10 đến 07/10/2022 (17/10/2022)

Trong các ngày từ 04/10 đến 07/10/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục tổ chức các tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu của 03 đề tài cấp cơ sở năm 2022.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cấp cơ sở ngày 30/09/2022

Sinh hoạt khoa học các đề tài cấp cơ sở ngày 30/09/2022 (11/10/2022)

Vào ngày 30/09/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hoạt động khoa học của 04 đề tài cấp cơ sở năm 2022 tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 26/09/2022

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 26/09/2022 (03/10/2022)

Ngày 26/09/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm về hai đề tài cấp cơ sở do ThS. Phạm Hồng Nhật và TS. Nguyễn Thị Hường làm chủ nhiệm.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 23/09/2022

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 23/09/2022 (29/09/2022)

Trong ngày 23/09/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục tổ chức tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu của 02 đề tài cấp cơ sở năm 2022.