•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo “Quản trị nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Hội thảo “Quản trị nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (03/07/2020)

Ngày 25/6/2020, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra hội thảo khoa học của Đề tài cấp Bộ “Quản trị nhà nước trong quá trình phát triển ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Vũ Thư là chủ nhiệm. Các thành viên đề tài và một số nhà khoa học của Viện đã tham gia hội thảo.
Hội thảo “Pháp luật và các thiết chế bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài”

Hội thảo “Pháp luật và các thiết chế bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài” (22/05/2020)

Ngày 15/5/2020, Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở pháp lý bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài” do PGS.TS. Lê Mai Thanh làm chủ nhiệm đã tổ chức Hội thảo lần thứ hai tại Hội trường tầng 1, trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Hội thảo “Nhà nước kiến tạo phát triển và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo “Nhà nước kiến tạo phát triển và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay” (19/12/2019)

Ngày 10/12/2019, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức hội thảo với chủ đề “Nhà nước kiến tạo phát triển và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay”.
Hội thảo khoa học “Dân chủ và pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Hội thảo khoa học “Dân chủ và pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (11/11/2019)

Ngày 5/11/2019, tại Hội trường tầng 2, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Dân chủ và pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Tham gia hội thảo có đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật.
Hội thảo “Cơ sở lý luận và nội dung bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài”

Hội thảo “Cơ sở lý luận và nội dung bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài” (01/11/2019)

Ngày 18/10/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra hoạt động khoa học của Đề tài cấp Bộ “Cơ sở pháp lý bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài” do PGS.TS. Lê Mai Thanh làm Chủ nhiệm với sự tham gia của các thành viên đề tài và một số nhà khoa học trong và ngoài Viện.