•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 26/09/2022

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 26/09/2022 (03/10/2022)

Ngày 26/09/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm về hai đề tài cấp cơ sở do ThS. Phạm Hồng Nhật và TS. Nguyễn Thị Hường làm chủ nhiệm.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 23/09/2022

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở ngày 23/09/2022 (29/09/2022)

Trong ngày 23/09/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục tổ chức tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu của 02 đề tài cấp cơ sở năm 2022.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở diễn ra ngày 19/09/2022

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở diễn ra ngày 19/09/2022 (26/09/2022)

Ngày 19/09/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức các tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu của 02 đề tài cơ sở thực hiện trong năm 2022. TS. Nguyễn Linh Giang chủ trì tọa đàm, đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện đã tham gia và trao đổi tại các buổi sinh hoạt khoa học này.
Tọa đàm Đề tài cơ sở “Pháp luật về quản lý thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay”

Tọa đàm Đề tài cơ sở “Pháp luật về quản lý thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay” (20/09/2022)

Đây là đề tài cá nhân do TS. Lê Thương Huyền làm chủ nhiệm. Tọa đàm diễn ra ngày 15/9/2022 tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Quyền được sống trong môi trường trong lành theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Quyền được sống trong môi trường trong lành theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay” (16/09/2022)

Tọa đàm diễn ra ngày 13/9/2022 qua hình thức trực tuyến. Đề tài do ThS. Bùi Thị Hường làm chủ nhiệm, TS. Võ Khánh Minh là thành viên.