•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ chất thải nhựa: Những vấn đề lý luận”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ chất thải nhựa: Những vấn đề lý luận” (15/10/2021)

Ngày 7/10/2021, Đề tài cơ sở do TS. Bùi Đức Hiển làm chủ nhiệm có chủ đề “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ chất thải nhựa: Những vấn đề lý luận” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học trực tuyến. Thành viên còn lại của đề tài là ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga. TS. Phạm Thị Hương Lan chủ trì tọa đàm.
Hội thảo khoa học “Định hướng và giải pháp thực hiện quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật”

Hội thảo khoa học “Định hướng và giải pháp thực hiện quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật” (11/10/2021)

Ngày 30/9/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội thảo cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với chủ đề “Định hướng và giải pháp thực hiện quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật” bằng hình thức trực tuyến.
Tọa đàm Đề tài cơ sở “Vật quyền theo Bộ luật Dân sự 2015”

Tọa đàm Đề tài cơ sở “Vật quyền theo Bộ luật Dân sự 2015” (06/10/2021)

Tọa đàm diễn ra ngày 27/9/2021 bằng hình thức trực tuyến. Đề tài do TS. Nguyễn Thị Hường là chủ nhiệm, thành viên còn lại là TS. Nguyễn Thị Thu Thủy.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở tuần từ ngày 20/9 đến 24/9/2021

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở tuần từ ngày 20/9 đến 24/9/2021 (04/10/2021)

Trong các ngày từ 20/9 đến 24/9/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục tổ chức các tọa đàm trực tuyến báo cáo kết quả nghiên cứu của 03 đề tài cấp cơ sở năm 2021.
Hội thảo khoa học “Tình hình thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học “Tình hình thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ở Việt Nam hiện nay” (04/10/2021)

Đây là hoạt động khoa học của Báo cáo thường niên “Về tình hình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ở Việt Nam đến năm 2021” do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, TS. Nguyễn Thu Hương làm chủ nhiệm. Hội thảo được tổ chức ngày 29/9/2021 bằng hình thức trực tuyến.