•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo Đề tài cấp Bộ “Tiếp cận công lý trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo Đề tài cấp Bộ “Tiếp cận công lý trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay” (17/09/2020)

Đề tài cấp Bộ này là Báo cáo thường niên do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm. Hội thảo đã được tổ chức ngày 25/8/2020 tại Hội trường tầng 2, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách luật dân sự”

Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách luật dân sự” (07/09/2020)

Ngày 17/8/2020, Đề tài cấp Bộ “Luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” do TS. Trần Văn Biên làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách luật dân sự” tại Hội trường tầng 2, trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Hội thảo khoa học “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp”

Hội thảo khoa học “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp” (17/08/2020)

Ngày 10/8/2020, Đề tài cấp Bộ “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Thúy Nga làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo tại Hội trường tầng 2, trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Hội thảo khoa học “Thực trạng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học “Thực trạng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay” (07/08/2020)

Chiều ngày 29/7/2020, Đề tài cấp Bộ “Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay” do TS. Đinh Thế Hưng là chủ nhiệm đã tổ chức Hội thảo tại Hội trường tầng 2, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Tọa đàm “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Tọa đàm “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (31/07/2020)

Ngày 20/7/2020, Ban chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức tọa đàm tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật. Đề tài do TS. Phan Thanh Hà là chủ nhiệm. Các thành viên đề tài và một số chuyên gia đã được mời tham gia tọa đàm.