•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo và hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo và hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh (01/11/2018)

Ngày 26/10/2018, tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nhà nước và Pháp luật đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh, thành”.
Hội thảo khoa học “Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người”

Hội thảo khoa học “Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người” (31/10/2018)

Ngày 24/10/2018, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người”.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nghiên cứu so sánh pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các nước ASEAN”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nghiên cứu so sánh pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các nước ASEAN” (18/10/2018)

Tọa đàm diễn ra ngày 3/10/2018 tại Hội trường Viện. Đề tài do ThS. Phạm Thị Hiền là chủ nhiệm. Các thành viên của đề tài là ThS. Nguyễn Thị Hưng, ThS. Lê Phương Hoa và NCV. Nguyễn Thị Thùy Linh.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay” (15/10/2018)

Ngày 2/10/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Lê Thị Hồng Xuân, phòng Luật Hình sự là chủ nhiệm. Thành viên của đề tài là TS. Đinh Thế Hưng và ThS. Nguyễn Ngọc Mai.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Điều kiện kinh doanh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Điều kiện kinh doanh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (10/10/2018)

Ngày 28/9/2018, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thu Dung là chủ nhiệm có chủ đề “Điều kiện kinh doanh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.