•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Tọa đàm Đề tài “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”

Tọa đàm Đề tài “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)” (27/05/2019)

Ngày 22/05/2019, tại 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đã diễn ra hoạt động khoa học của Đề tài “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Đại học Luật, Đại học Huế.
Hội thảo quốc tế “Quản trị nhà nước ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Hội thảo quốc tế “Quản trị nhà nước ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam” (17/05/2019)

Ngày 09/05/2019, tại Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á, Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (Viện KAS) tổ chức hội thảo quốc tế “Quản trị nhà nước ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam”.
Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (15/05/2019)

Chiều 13/5/2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã long trọng tổ chức Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiểu ban).
Hội thảo khoa học “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: Lý luận và thực tiễn” (02/05/2019)

Ngày 25/4/2019, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hoạt động khoa học của Đề tài cấp Bộ “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài này là Báo cáo thường niên của Viện thực hiện trong năm 2019. Chủ nhiệm đề tài là TS. Bùi Đức Hiển.
Tọa đàm khoa học Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”

Tọa đàm khoa học Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015” (10/04/2019)

Ngày 5/4/2019, tại 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đã diễn ra hoạt động khoa học của Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Luật, Đại học Huế.