•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Tọa đàm khoa học “Quan niệm quốc tế về pháp quyền và Nhà nước pháp quyền”

Tọa đàm khoa học “Quan niệm quốc tế về pháp quyền và Nhà nước pháp quyền” (04/08/2017)

Ngày 26/7/2017, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật và Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Quan niệm quốc tế về pháp quyền và Nhà nước pháp quyền”.
Tọa đàm “Tổng quan nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam 30 năm qua: Thành tựu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và lực lượng nghiên cứu”

Tọa đàm “Tổng quan nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam 30 năm qua: Thành tựu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và lực lượng nghiên cứu” (25/07/2017)

Ngày 19/7/2017, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Tọa đàm của Đề tài cấp Bộ “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật trong 30 năm qua ở nước ta”. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Như Phát là chủ nhiệm.
Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Những điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012”

Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Những điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012” (11/07/2017)

Ngày 5/7/2017, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Những điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012”. Báo cáo viên là ThS. Hoàng Kim Khuyên, nghiên cứu viên Phòng Pháp luật Lao động và An sinh xã hội. Đông đảo cán bộ nghiên cứu và các đồng chí đoàn viên đã tham gia vào buổi sinh hoạt này.
Hội thảo “Các giải pháp thực hiện triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”

Hội thảo “Các giải pháp thực hiện triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)” (30/06/2017)

Trong khuôn khổ Đề tài cấp Bộ năm 2016 “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện hiệu quả Bộ luật Hình sự năm 2015” do TS. Phạm Thị Thúy Nga làm chủ nhiệm, ngày 23/6/2017, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp thực hiện triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”.
Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu – Những vấn đề pháp lý và chiến lược ứng phó trong ASEAN”

Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu – Những vấn đề pháp lý và chiến lược ứng phó trong ASEAN” (27/06/2017)

Trong 02 ngày, 20 - 21/6/2017, tại Khách sạn Hilton Hanoi Opera , số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (KAS) tổ chức hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu – Những vấn đề pháp lý và chiến lược ứng phó trong ASEAN”.