•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (08/12/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ này 20/7/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tọa đàm khoa học trực tuyến “Xu hướng mới trong pháp luật quốc tế”

Tọa đàm khoa học trực tuyến “Xu hướng mới trong pháp luật quốc tế” (06/12/2021)

Tọa đàm do Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức diễn ra ngày 3/12/2021. Diễn giả của buổi sinh hoạt khoa học này là PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch thứ hai Ủy ban Pháp luật quốc tế của Liên hợp quốc (ILC).
Hội thảo “Vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp trong xây dựng và thực hiện pháp luật”

Hội thảo “Vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp trong xây dựng và thực hiện pháp luật” (26/11/2021)

Hội thảo diễn ra ngày 17/11/2021, do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung (Viện KAS) tại Hà Nội tổ chức qua hình thức trực tuyến.
Hội thảo liên Chi đoàn “Biển đảo Việt Nam – góc nhìn từ những nhà nghiên cứu trẻ”

Hội thảo liên Chi đoàn “Biển đảo Việt Nam – góc nhìn từ những nhà nghiên cứu trẻ” (17/11/2021)

Ngày 9/11/2021, Chi đoàn cơ sở Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Chi đoàn cơ sở Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Biển đảo Việt Nam – góc nhìn từ những nhà nghiên cứu trẻ”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội và qua hình thức trực tuyến.
Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn” (15/11/2021)

Ngày 5/11/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn” tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.