•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Tọa đàm Đề tài cơ sở “Tư pháp phục hồi trong thi hành hình phạt tù của một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam”

Tọa đàm Đề tài cơ sở “Tư pháp phục hồi trong thi hành hình phạt tù của một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam” (07/09/2023)

Ngày 30/08/2023, Đề tài cơ sở cá nhân do NCS. Trần Tuấn Minh là chủ nhiệm với chủ đề “Tư pháp phục hồi trong thi hành hình phạt từ của một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam” đã tổ chức sinh hoạt khoa học.
Hội thảo khoa học “Tổng kết 10 năm thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp 2013”

Hội thảo khoa học “Tổng kết 10 năm thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp 2013” (29/08/2023)

Ngày 22/08/2023, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức hội thảo với chủ đề “Tổng kết 10 năm thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp 2013” tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tọa đàm “Chính sách, pháp luật về biên giới đất liền trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực tiễn thực hiện tại địa phương và những vấn đề đặt ra hiện nay”

Tọa đàm “Chính sách, pháp luật về biên giới đất liền trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực tiễn thực hiện tại địa phương và những vấn đề đặt ra hiện nay” (16/08/2023)

Đây là hoạt động khoa học của Đề tài cấp Bộ có tên trùng với tên tọa đàm do TS. Phạm Thị Hương Lan là chủ nhiệm. Tọa đàm được tổ chức ngày 8/8/2023 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Tọa đàm “Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân”

Tọa đàm “Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân” (14/08/2023)

Thực hiện nhiệm vụ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức tọa đàm nhằm thu hút rộng rãi ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong Viện về Dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Hội thảo “Khởi kiện trong lĩnh vực đất đai, môi trường ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp”

Hội thảo “Khởi kiện trong lĩnh vực đất đai, môi trường ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp” (24/07/2023)

Đây là hoạt động khoa học do Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức ngày 17/07/2023 tại Hội trường tầng 2, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.