•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” (22/08/2017)

Ngày 16/8/2017, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm của Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Hoàng Kim Khuyên, phòng Pháp luật Lao động và An sinh xã hội, là Chủ nhiệm. Các thành viên của Đề tài là ThS. Phạm Thị Hương Giang và NCV. Đinh Đức Thiện.
Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học”

Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học” (17/08/2017)

Ngày 9/8/2017, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, buổi sinh hoạt khoa học của Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã diễn ra với chủ đề “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học”. Diễn giả là TS. Bùi Tiến Đạt, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đông đảo các nhà khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật và các viện nghiên cứu khác thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tham gia buổi sinh hoạt này.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bảo vệ môi trường nước theo lưu vực sông ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bảo vệ môi trường nước theo lưu vực sông ở Việt Nam hiện nay” (16/08/2017)

Ngày 31/7/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga là chủ nhiệm có chủ đề “Bảo vệ môi trường nước theo lưu vực sông ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Thành viên còn lại của Đề tài là TS. Bùi Đức Hiển.
Tọa đàm khoa học “Quan niệm quốc tế về pháp quyền và Nhà nước pháp quyền”

Tọa đàm khoa học “Quan niệm quốc tế về pháp quyền và Nhà nước pháp quyền” (04/08/2017)

Ngày 26/7/2017, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật và Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Quan niệm quốc tế về pháp quyền và Nhà nước pháp quyền”.
Tọa đàm “Tổng quan nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam 30 năm qua: Thành tựu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và lực lượng nghiên cứu”

Tọa đàm “Tổng quan nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam 30 năm qua: Thành tựu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và lực lượng nghiên cứu” (25/07/2017)

Ngày 19/7/2017, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Tọa đàm của Đề tài cấp Bộ “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật trong 30 năm qua ở nước ta”. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Như Phát là chủ nhiệm.