•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm hạn chế quyền con người trong pháp luật một số nước trên thế giới và khă năng áp dụng ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm hạn chế quyền con người trong pháp luật một số nước trên thế giới và khă năng áp dụng ở Việt Nam” (09/10/2018)

Ngày 26/9/2018, Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức hội thảo khoa học tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật. Đề tài do TS. Nguyễn Linh Giang là chủ nhiệm. Các thành viên đề tài và các nhà khoa học của Viện đã tham gia hội thảo.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu trên biển”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu trên biển” (03/10/2018)

Tọa đàm diễn ra ngày 21/9/2018 tại Hội trường. Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga là chủ nhiệm. TS. Bùi Đức Hiển là thành viên của đề tài.
Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam”

Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam” (30/09/2018)

Ngày 20/9/2018, tại Hội trường, Ban chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ “Cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức hội thảo khoa học. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử ở Việt Nam hiện nay” (26/09/2018)

Tọa đàm diễn ra ngày 17/9/2018 tại Hội trường Viện. Đề tài do ThS. Mai Thị Minh Ngọc là chủ nhiệm. Các thành viên của đề tài là ThS. Nguyễn Lê Dân và ThS. Nguyễn Kim Anh.
Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay”

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay” (25/09/2018)

Ngày 14/9/2018, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra Hội thảo khoa học của Đề tài cấp Bộ “Thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay” do PGS.TS. Phạm Hữu Nghị là chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì. Tham gia hội thảo có các thành viên đề tài và các cán bộ nghiên cứu trong Viện.