•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay” (08/10/2019)

Ngày 25/9/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Hương Lan, phòng Pháp luật Môi trường là chủ nhiệm. Thành viên còn lại của đề tài là ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nhà nước kiến tạo phát triển ở một số quốc gia trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nhà nước kiến tạo phát triển ở một số quốc gia trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam hiện nay” (02/10/2019)

Ngày 27/9/2019, Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Hưng làm chủ nhiệm có chủ đề “Nhà nước kiến tạo phát triển ở một số quốc gia trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Các thành viên của đề tài là PGS.TS. Nguyễn Như Phát và ThS. Nguyễn Đình Sơn.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay” (26/09/2019)

Tọa đàm diễn ra ngày 20/9/2019 tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Hường là chủ nhiệm.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Tố tụng hành chính một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Tố tụng hành chính một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” (23/09/2019)

Chiều ngày 17/9/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm khoa học về Đề tài cơ sở “Tố tụng hành chính một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”. ThS. Lê Thương Huyền là chủ nhiệm và ThS. Nguyễn Lê Dân là thành viên đề tài.
Hội thảo quốc tế “Xét xử công bằng trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”

Hội thảo quốc tế “Xét xử công bằng trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” (23/09/2019)

Trong các ngày 05 - 06/09/2019, tại Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á, Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (Viện KAS) tổ chức hội thảo quốc tế “Xét xử công bằng trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”.