•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo “Nhà nước kiến tạo phát triển và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo “Nhà nước kiến tạo phát triển và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay” (19/12/2019)

Ngày 10/12/2019, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức hội thảo với chủ đề “Nhà nước kiến tạo phát triển và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay”.
Hội thảo khoa học “Dân chủ và pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Hội thảo khoa học “Dân chủ và pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (11/11/2019)

Ngày 5/11/2019, tại Hội trường tầng 2, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Dân chủ và pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Tham gia hội thảo có đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật.
Hội thảo “Cơ sở lý luận và nội dung bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài”

Hội thảo “Cơ sở lý luận và nội dung bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài” (01/11/2019)

Ngày 18/10/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra hoạt động khoa học của Đề tài cấp Bộ “Cơ sở pháp lý bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài” do PGS.TS. Lê Mai Thanh làm Chủ nhiệm với sự tham gia của các thành viên đề tài và một số nhà khoa học trong và ngoài Viện.
Hội thảo “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay” (14/10/2019)

Ngày 3/10/2019, Ban chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ “Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức hội thảo tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật. Đề tài do TS. Phan Thanh Hà là chủ nhiệm. Các thành viên đề tài và một số chuyên gia đã được mời tham gia hội thảo.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay” (08/10/2019)

Ngày 25/9/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Hương Lan, phòng Pháp luật Môi trường là chủ nhiệm. Thành viên còn lại của đề tài là ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga.