•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam”

Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam” (30/09/2018)

Ngày 20/9/2018, tại Hội trường, Ban chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ “Cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức hội thảo khoa học. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử ở Việt Nam hiện nay” (26/09/2018)

Tọa đàm diễn ra ngày 17/9/2018 tại Hội trường Viện. Đề tài do ThS. Mai Thị Minh Ngọc là chủ nhiệm. Thành viên của đề tài là ThS. Nguyễn Lê Dân và ThS. Nguyễn Kim Anh.
Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay”

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay” (25/09/2018)

Ngày 14/9/2018, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra Hội thảo khoa học của Đề tài cấp Bộ “Thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay” do PGS.TS. Phạm Hữu Nghị là chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì. Tham gia hội thảo có các thành viên đề tài và các cán bộ nghiên cứu trong Viện.
Hội thảo khoa học “5 năm thi hành Hiến pháp 2013: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”

Hội thảo khoa học “5 năm thi hành Hiến pháp 2013: Thành tựu và những vấn đề đặt ra” (20/09/2018)

Ngày 12/9/2018, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội thảo “5 năm thi hành Hiến pháp 2013: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” (14/09/2018)

Ngày 7/9/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Hoàng Kim Khuyên, phòng Quyền con người và Luật về các vấn đề xã hội là chủ nhiệm. Thành viên của đề tài là NCV. Trần Tuấn Minh.